Hoppa till huvudinnehållet

Suomi.fi-identifikation och -fullmakter vid datainsamling från företag

Suomi.fi-identifikation

 Suomi.fi-identifikation är den gemensamma tjänsten för stark autentisering för den offentliga förvaltningen i Finland. Tjänsten används också i en del av Naturresursinstitutets datainsamlingar för statistikändamål. Du identifierar dig med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Med hjälp av Suomi.fi-identifikation kan användaren av en e-tjänst identifieras på ett tillförlitligt sätt. Tjänsten tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Suomi.fi-fullmakter

 I Suomi.fi-fullmakter går det att ge personer rätt att som representant för ett företag svara på Naturresursinstitutets statistiska datainsamlingar. Rätt att svara på dem beviljas med fullmaktskoden Statistisk datainsamling inom livsmedels- och naturbruksområdet. Fullmakten kan ges av en person som har rätt att representera företaget eller en person som har auktoriserats att administrera företagets fullmakter. Läs mer om att ge fullmakt för ett företags räkning i anvisningarna på suomi.fi.

Ge personer fullmakt

 Så här ger du en person fullmakt att svara för företaget på Naturresursinstitutets datainsamlingar:

 • Gå till tjänsten suomi.fi (länk till en extern webbplats).
 • Identifiera dig i tjänsten med dina bankkoder, ditt mobilcertifikat eller ditt certifikatkort.
 • Välj Uträtta ärenden för ett företag.
 • Välj i menyn som öppnas det företag för vilkets räkning du vill ge en fullmakt och välj Bekräfta.
 • Välj Ge fullmakt och ange förnamn, efternamn och personbeteckning på den person som du auktoriserar att sköta ärenden för dig.
 • Välj Statistisk datainsamling inom livsmedels- och naturbruksområdet i förteckningen över fullmaktsärenden.
 • Ange fullmaktens giltighetstid, standardinställningen är fem år.
 • Granska och bekräfta uppgifterna på fullmakten.

Nu kan den person som du gett fullmakt svara för ditt företag på Naturresursinstitutets statistiska datainsamlingar.

Be om fullmakt

Så här ber du om fullmakt att svara på Naturresursinstitutets statistiska datainsamlingar:

 • Gå till tjänsten suomi.fi (länk till en extern webbplats) och identifiera dig i tjänsten med dina bankkoder, ditt mobilcertifikat eller ditt certifikatkort
 • välj personliga fullmakter för roll
 • Välj Be om fullmakt.
 • Lägg som fullmaktsgivare till det företag för vilket du vill svara.
 • Välj Statistisk datainsamling inom livsmedels- och naturbruksområdet i förteckningen över fullmaktsärenden.
 • Ange fullmaktens giltighetstid, standardinställningen är fem år.
 • Granska och bekräfta uppgifterna på fullmakten.

 När företaget har godkänt din begäran om fullmakt kan du svara för företaget på Naturresursinstitutets statistiska datainsamlingar.