Hoppa till huvudinnehållet

Organisation och ledning

Organisation

Naturresursinstitutets forsknings- och sakkunnigverksamhet har byggts upp utifrån kompetens. Våra fyra forskningsenheter, statistikenheten samt enheterna forskningsinfrastrukturtjänster och servicegrupper är uppbyggda av team, vars kompetens används i tvärvetenskapliga forskningsprogram och projekt tillsammans med våra finländska och internationella samarbetsparter. Våra klienter, det vill säga de som använder informationen och lösningarna, deltar aktivt i planeringen och inriktningen av forskningen.

Utökat ledningsteam

Utöver själva ledningsgruppen har Luke en utökad ledningsgrupp. Den omfattar förutom de ovan nämnda medlemmarna

 • Virpi Alenius
 • Asmo Honkanen
 • Meri Kallasvuo
 • Jutta Kauppi
 • John Kettle
 • Laura Kitti
 • Johanna Kohl
 • Mikko Kurttila
 • Nina Peuhkuri
 • Riitta Rahkonen
 • Anne Tolvanen

Direktion

En direktion stödjar Naturresursinstitutets strategiska ledning.

Ordförande: Tuomas Salusjärvi, Valio Oy
Vice ordförande: Saara Kankaanrinta, BSAG-stiftelse

Medlemmar:

 • Timo Karjalainen, Laitakarin Kala Oy
 • Kristiina Kruus, Högskolan för kemiteknik av Aalto universitet
 • Jorma Länsitalo, Stora Enso Oyj
 • Heli Siitari, Villilä Luonto Oy
 • Taru Könkö, Naturresursinstitutet (representant för de anställda)