Luke.fi and stat.luke.fi sajter har förnyats. Läs mera
Hoppa till huvudinnehållet

Anvisning för hänvisningar

Hänvisningar till statistiken görs på olika sätt beroende på huruvida statistiken hör till Finlands officiella statistik (FOS) eller inte.

FOS-statistik identifieras på en röd SVT-logotyp på statistikens hemsida.

Nedan ges några exempel på olika hänvisningssätt.

Exempel (FOS-statistik)

Finlands officiella statistik (FOS): Skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten [webpublikation].

Helsingfors: Naturresursinstitutet [hänvisat: 25.8.2015]. Åtkomstsätt: https://www.luke.fi/sv/statistik/skogsvards-och-skogsforbattringsarbeten

Exempel (ej FOS-statistik)

Statistik över lagren av matpotati [webpublikation].

Helsingfors: Naturresursinstitutet [hänvisat: 25.8.2015]. Åtkomstsätt: https://www.luke.fi/sv/statistik/statistik-over-lagren-av-matpotatis