Hoppa till huvudinnehållet

Hantering av skadegörare

Klimatförändringarna ökar riskerna för skadeinsekter och växtsjukdomar samt extrema väderfenomen, till exempel torka. Forskningen fokuserar bland annat på framtagning av prognoser för utbredningen av skadegörarna och deras påverkan då klimatet förändras samt av säkra metoder för att bekämpa och utrota skadegörare. Det är viktigt att stärka resistensen mot skadegörare inom primärproduktionen och på så sätt trygga livsmedelsproduktionen utan att reducera den biologiska mångfalden.

Målen för forskningsområdet

  • Risker för hänför sig till biotiska och abiotiska skadegörare samt hantering av dem då klimatet förändras. 
  • Metoder för kontroll och hantering samt trygg bekämpning av skadegörare. 

Forskningschef