Hoppa till huvudinnehållet

Statistikförfrågan om skogsindustrins virkesförbrukning

Syftet med datainsamling

Syftet med förfrågan är att utreda mängderna råvirke som används för produktion av skogsindustriprodukter samt mängderna biprodukter och träavfall från skogsindustrin enligt virkessortiment, ursprung, landskap och bransch.

 Webbplats för Förbrukning av virke

Målgrupp

Skogsindustriföretag med en råvirkesförbrukning som överskrider 10 000 kubikmeter fast mått per år.

Resultat

Resultaten publiceras i webbtjänsten luke.fi vid den tidpunkt som anges i publiceringskalendern för statistiken.

Intervall för publicering

Förfrågan genomförs årligen i januari-februari.

Datainsamlingens material används i följande statistik