Hoppa till huvudinnehållet

Statistikförfrågan om producentpriser för spannmål, rybs och raps

Syftet med datainsamling

Syftet med förfrågan är att utreda producentprisen för spannmål, rybs och raps, dvs. hur mycket spannmålsköparna betalar åt producenterna för spannmålen som har transporterats från gården till den första mottagningsplatsen. Priserna frågas enligt sädesslag både om spannmål av grundkvalitet samt kvalitetsrättad spannmål.

Luke sammanställer uppgifterna till statistik som beskriver situationen i hela landet. Statistiken utnyttjas t.ex. för att utveckla jordbruket och livsmedelsekonomin, till politiskt beslutsfattande samt för uppföljning av politikens påverkan.

Målgrupp

Uppgifterna frågas av vårt lands största spannmåls-, rybs- och rapsköpare som köper produkter direkt från odlarna.

Resultat

Resultaten publiceras månatligen i statistiken Lantbruksprodukternas producentpriser. Statistiken blir färdig den sista eller därpå följande vardag i månaden den statistikförda månaden. Avvikelser från den planerade tidtabellen för publicering meddelas i publiceringskalendern för statistik.

Intervall för publicering

Månatligen

Datainsamlingens material används i följande statistik

Datainsamlingens material används i följande statistik