Hoppa till huvudinnehållet

Resilient samhälle

Forskningstemat kretsar kring de komplexa relationerna mellan naturresursekonomin och samhället. Forskningen syftar till att ta fram lösningar för bedömning och karakterisering av totalhållbarhet. Den stödjer näringars, människors och samhällens resiliens under hållbarhetsomställningen och stärker också resiliensen i regionerna.

Målen för forskningsområdet

  • Totalhållbar bioekonomi genom resiliens på systemnivå.  
  • Samhällen, näringar och ekosystem med omställningspotential.  
  • Regionala lösningar och omställningsvägar för ett hållbart samhälle.  

Forskningschef