Hoppa till huvudinnehållet

Statistikförfrågan om slakter och producentpriser för kött

Syftet med datainsamling

Från slakterierna samlas det månatligen in uppgifter om stycke- och kilomängder av slaktade djurkroppar. Dessutom samlas från de största slakterierna in uppgifter om belopp som betalats åt producenter för att räkna ut producentpriset på kött. När det gäller slaktade svin samlas det även in uppgifter om vilken kommun slaktdjuren ursprungligen kommer ifrån. Uppgifterna som samlas in genom förfrågan används för att göra upp statistiken om köttproduktion och producentpriser för kött som publiceras månatligen och köttproduktionen områdesvis som publiceras en gång i året. En del av uppgifterna som samlas in förutsätts av EU:s förordning.

Målgrupp

Populationen bildas av slakterier som idkar slakteriverksamhet och som är godkända av Livsmedelsverket som EU-anläggningar i köttbranschen eller som anläggningar i mindre skala i köttbranschen.

Resultat

Slakteristatistiken från föregående månad publiceras följande månad den sista eller därpå följande vardag klockan 9.00 på dessa webbsidor. Statistiken om köttproduktionen områdesvis från föregående år publiceras i mars följande år. Producentpriser för kött från föregående månad publiceras följande månad den 25. dagen eller därpå följande vardag.

Intervall för publicering

Månatligen

Datainsamlingens material används i följande statistik