Hoppa till huvudinnehållet

Statistikförfrågan om produktion av mjölk och mjölkprodukter och producentpriser för mjölk

Syftet med datainsamling

Från mejerier samlas det månatligen in uppgifter om mängden mjölk och ekologisk mjölk som mottagits från producenter samt mjölkproducenternas antal, mjölkens fett- och proteinhalt och mjölkens producentpriser. Dessutom samlas det in uppgifter om produktionsmängden av färskvaror samt produktionsmängder, inrikesförsäljning och lager av smör, ost och pulver. Uppgifterna som samlas in genom förfrågan används för att göra upp statistiken om mjölk- och mjölkprodukter och producentpriser för mjölk som publiceras varje månad. Största delen av uppgifterna förutsätts av EU:s direktiv.

Målgrupp

Uppgifter samlas in från alla mejerier som mottar mjölk från producenter. När det gäller företag som producerar mjölkprodukter insamlas uppgifter från företag som enligt Livsmedelsverket register är godkända som anläggningar inom mjölkbranschen. Alla företag som idkar mjölkförädling i mindre skala är inte med i datainsamlingen.

Resultat

Mjölk- och mjölkproduktstatistiken från den föregående månaden publiceras följande månad den 25. dagen eller därpå följande vardag kl. 9.00 på dessa webbsidor.

Intervall för publicering

Månatligen