Hoppa till huvudinnehållet

Statistikförfrågan till trädgårdar

Syftet med datainsamling

Syftet för förfrågan är att producera information om strukturen och produktionen för de trädgårdsföretag som idkar kommersiell produktion på friland, i växthus och på svampodlingar. Statistiken beskriver antalet företag, trädgårdsproduktionens areal enligt växtsort samt på lands- och regionnivå. 

I år frågar vi av en del odlare om morots- och jordgubbsskördens totalsvinn. Svinnfakta kommer att användas som en del av övervakningen av matsvinn enligt EU:s avfallsdirektiv.

BESTÄLL offentliggöranden

Behandlingen av personuppgifter

Målgrupp

Alla företag som odlar trädgårdsprodukter för försäljning.

Resultat

Resultaten publiceras årligen i Trädgårdsstatistiken i addressen https://www.luke.fi/sv/statistik/tradgardsstatistik

Statistiken blir klar i februari.

Intervall för publicering

Årligen

Datainsamlingens material används i följande statistik