Hoppa till huvudinnehållet

Tillgänglighet

Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen Luke.fi

Detta är Naturresursinstitutets tillgänglighetsutlåtande som gäller webbplatsen luke.fi. I tillgänglighetsutlåtandet finns en redogörelse för hur lagen om tillhandahållande av digitala tjänster iakttas i webbtjänsten, vilka brister det finns i webbplatsens tillgänglighet och hur du kan ge oss respons om tillgänglighetsproblem.

Utlåtandet upprättades 24.3.2022, uppdaterad 18.7.2022. Webbplatsens tillgänglighet har granskats av Naturresursinstitutet i samarbete med den tekniska leverantören av webbplatsen.

Tillgänglighetsstatus för webbplatsen luke.fi

Vår webbplats uppfyller delvis kriterierna på nivå AA enligt riktlinjerna Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Fall av bristande efterlevnad anges nedan. 

Icke-tillgängligt innehåll

Bilagor

 • På vår webbplats kan det finnas länkade filer vars tillgänglighet vi ännu inte har kunnat bekräfta till alla delar. Vi kommer att göra vårt bästa för att så snart som möjligt rätta till eventuella tillgänglighetsbrister i dessa filer.

Länkar 

 • En del av länkarna är gjorda så att de inte alltid läses korrekt av skärmläsare och kan orsaka problem vid röststyrning. (WCAG 2.4.4, 2.5.3)

Bilder 

 • Webbplatsen har en del illustrationer och infografer som saknar textalternativ (WCAG 1.1.1).
 • Vissa PxWeb-grafer som är inbäddade i webbplatsen saknar Title-attribut.
 • Maskinläsning av PxWebs grafer kan vara utmanande.

Videor och audioinnehåll

 • På denna webbplats finns inbäddade Youtube-videor med textning endast på engelska.
 • Det finns inte textalternativ för alla podcasts.

Följande innehåll är inte tillgängligt eftersom tjänsten ännu inte är förenlig med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. 

 • PDF-, Word-, Excel- och PowerPoint-filer publicerade före 23.9.2018
 • Ljud- och videoinnehåll publicerat före 23.9.2020. Observera att informationen i våra videor dock ofta finns presenterad på vår webbplats, eftersom flera av våra videor har producerats för att förtydliga texten på en viss sida. I dessa fall är det enligt riktlinjerna inte nödvändigt att ha textbeskrivningar.
 • Direkta ljud- och videosändningar
 • Webbkartor och karttjänster
 • Eventuellt tredjepartsinnehåll

Ge respons om tillgängligheten eller be om mer information

Om du upptäcker problem med tillgängligheten på vår webbplats, vänligen meddela oss. Skicka din respons om tillgängligheten per e-post på kirjaamo@luke.fi. Vi svarar på din respons inom 14 dagar.

Observera att du även kan be att få mer information per e-post på kirjaamo@luke.fi, om den information du behöver inte finns i ett tillgängligt format på vår webbplats. Vi svarar på din begäran inom 14 dagar. Om din begäran gäller omfattande innehåll kan vi förlänga svarstiden med högst två veckor.

I frågor som gäller problem med användningen av apparna för datainsamling kan du kontakta tilastokyselyt@luke.fi. Under statistiska datainsamlingar hjälper Naturresursinstitutet vid behov uppgiftslämnarna att lämna uppgifter på ett alternativt sätt.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Om du inte är nöjd med det svar du har fått kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.tillganglighetskrav.fi/
webbtillganglighet@rfv.fi

telefonnummer växel 0295 016 000