Hoppa till huvudinnehållet

Information om lantbrukets strukturundersökning

Syftet med datainsamling

Syftet med undersökningen är att utreda lantbruks och trädgårdsföretags användning av arbetskraft, småföretagsverksamhet, internetförbindelser, energianvändning, skötsel och vattning av åkermark, användning av kreatursgödsel samt inhämtande av information. 

Resultaten av Lantbruksräkningen publiceras i flera omgångar i form av preliminära uppgifter våren och hösten 2021. De slutliga resultaten publiceras våren 2022. Detaljerad information om publikationsschemat finns i Naturresursinstitutets kalendarium för livsmedels- och naturresursstatistik. Du kan också prenumerera på statistiska publikationer om Lantbruksräkningen 2020 i förväg till din e-post.

Målgrupp

Målgruppen för datainsamlingen är lantbruken och trädgårdsföretagen i Finland. Med tio års mellanrum genomförs en lantbruksräkning där uppgifterna samlas in av alla. I undersökningen om lantbrukets struktur används stickprovsförfrågan för att samla in uppgifter från en del av gårdarna och företagen.

Resultat

Resultaten publiceras i statistiktjänsten stat.luke.fi när statistiken är färdig.

Intervall för publicering

Undersökningen om lantbrukets struktur genomförs med tio års mellanrum som totalförfrågan, dvs. som lantbruksräkning där alla lantbruks- och trädgårdsföretag i Finland är med. Mellan lantbruksräkningarna genomförs två stickprovsförfrågan med ca 3 års mellanrum. Insamlingen av information för senaste strukturundersökning började hösten 2016 och slutade våren 2017. Den senaste lantbruksräkningen genomfördes under vintersäsongen 2020–2021.