Hoppa till huvudinnehållet

Arbetshälsa inom skogsbranschen

Syftet med datainsamling

Målet med projektet är att producera information om arbetshälsan hos personer som jobbar i trädvårdskedjan, jämföra informationen med andra branscher och utreda utvecklingsobjekt för arbetshälsan i branschen. Projektet genomförs vid Naturresursinstitutet som ett experimentellt statistikprojekt. 

Hemsidan av projektet

Behandlingen av personuppgifter

Målgrupp

Målet med projektet är att producera information om arbetshälsan hos personer som jobbar inom trädvårdskedjan, jämföra informationen med andra branscher och utreda utvecklingsobjekt för arbetshälsan i branschen. De insamlade uppgifterna sammanställs enligt yrkesgrupper. Utifrån uppgifterna görs ett förslag om hur information om arbetshälsan i branschen kan samlas in i fortsättningen. Enkätens målgrupp är företagare och löntagare inom branshcen, dvs. bland annat skogsarbetare, skogsmaskinförare, timmerbilförare och tjänstemän. Uppgifterna samlas genom urvalsundersökning. Urvalet omfattar ca 4 000 svarspersoner.

Resultat

De första resultaten blir färdiga under våren 2020 och publiceras i webbtjänsten stat.luke.fi.

Intervall för publicering

Statistikundersökningen genomförs första gången i september–december 2019.