Hoppa till huvudinnehållet

Affärsmöjligheter

Naturresursinstitutet vill utveckla hållbar affärsverksamhet som baserar sig på förnybara naturresurser genom att överföra uppfinningar och tjänsteinnovationer som tillkommit genom forskning och teknisk utveckling till företag samt genom att stödja grundandet av uppstartföretag.

Pågående Research to Business-projekt

På Naturresursinstitutet skapas uppfinningar och servicekoncept för marknadens behov. Dessa utvecklas bland annat med Business Finlands Research to Business-finansiering. Affärsidéns potential utreds i projekt som förbereder kommersialisering. En kommersialiseringsrutt är att starta ett uppstartföretag.

För närvarande pågår följande Research to Business-projekt som erbjuder möjligheter för investerare och startup-företag: