Hoppa till huvudinnehållet

Statistikförfrågan om marknadsavverkningar (år)

Syftet med datainsamling

Syftet med förfrågan är att utreda volymerna av avverkat industrivirke och energived enligt råvirkessortiment och ägargrupp. Uppgifterna insamlas områdesvis, per kommun eller per landskap. Statistikuppgifterna används för bland annat forskning, för utredning av skogstillgångarnas användning samt för beräkning av virkesuttaget och virkesavgången.

Målgrupp

Företag som köper råvirke och Forststyrelsen. Uppgifterna samlas in i en urvalsundersökning.

Resultat

Resultaten publiceras i webbtjänsten luke.fi vid den tidpunkt som anges i publiceringskalendern för statistiken.

Intervall för publicering

Statistiken publiceras årligen.

Datainsamlingens material används i följande statistik