Hoppa till huvudinnehållet

Syftet med datainsamling

Syftet med datainsamlingen är att producera veckovisa prisuppgifter om de viktigaste lantbruksprodukterna för behov inom EU:s marknadssystem. Kommissionen har förpliktat alla medlemsländer att insamla och rapportera veckopris. Priset för spannmål, nötkött, svinkött och smågris samt ägg samlas in. Uppgifterna används även för beslutsfattande samt undersökning på nationell nivå. Prisuppgifterna samlas in från olika skeden i marknadskedjan, beroende på produkten.

Målgrupp

Uppgifterna samlas in från livsmedelsföretag, spannmålshandeln, foderfabriker samt slakterier.

Resultat

Rapporter om prisuppföljningen publiceras i lantbruksstatistiktjänsten Maataloustilastot.fi

Intervall för publicering

Varje vecka