Hoppa till huvudinnehållet

Statistikförfrågan om träpellets

Syftet med datainsamling

Syftet med datainsamlingen är att utreda mängderna träpellets som producerats i Finland samt export och import av dessa. Dessutom utreder man hur de inhemska produktionsmängderna av träpellets levereras mellan liten (hushåll och lantbruk) och stor (värme-och kraftverken samt storfastigheter) förbrukning och vilka råmaterial som använts för tillverkning av träpellets. Statistiken beskriver situationen i hela landet

Webbplats för Förbrukningen av virke

Målgrupp

Uppgifterna begärs in från alla tillverkare av träpellets. Uppgifterna om utrikeshandeln med träpellets fås från Tullens statistik.

Resultat

Resultaten publiceras i webbtjänsten luke.fi vid den tidpunkt som anges i publiceringskalendern för statistiken.

Intervall för publicering

Statistiken publiceras årligen.

Datainsamlingens material används i följande statistik