Hoppa till huvudinnehållet

Statistikförfrågan om matpotatislagren

Datainsamlingen pågår 2.-31.1.2023

Elektroniska undersökning  har stängts av. Vår intervjuare ska ta kontakt vid behov närtiden.

Om du önskar ställa frågor om förfrågan, ber vi dig kontakta oss per e-post på adressen tilastokyselyt@luke.fi. Du kan också ta kontakt med telefon på numret 029 532 6787.

Syftet med datainsamling

Syftet med enkäten är att utreda hur mycket mat- och matindustripotatis det finns i gårdarnas lager. Statistiken beskriver lagermängderna i Fastlandsfinland i hela landet och per ELY-central. 

I år kommer vi också att fråga om föregående års dvs 2021 års potatisskörds totalsvinn och dess orsaker. Svinnfakta kommer att användas som en del av övervakningen av matsvinn enligt EU:s avfallsdirektiv

Behandlingen av personuppgiter

Prenumerera offentliggöranden

Målgrupp

Gårdar som har en odlingsareal för mat- och matindustripotatis på över 2 hektar. Urvalet är 200 gårdar.

Resultat

Resultaten publiceras i tjänsten luke.fi.

Intervall för publicering

Lagermängderna efterfrågas två gånger om året: den 15 oktober och den 15 januari. I skördeundersökningen 2018 ingår också en utredning som görs vart femte år om användningen av växtskyddsmedel.

Datainsamlingens material används i följande statistik