Hoppa till huvudinnehållet

Statistikförfrågan om energianvändningen av trä

Syftet med datainsamling

Syftet med förfrågan är att utreda mängderna fasta träbränslen som värme- och kraftverken använder per träbränslessortiment och per landskap. För skogsflis utreds de råmaterial som använts för dess tillverkning.

 Webbplats för Förbrukning av virke

Målgrupp

Uppgifterna begärs in en gång om året av värme- och kraftverk som använder fasta träbränslen.

Resultat

Resultaten publiceras i form av både preliminära uppgifter och slutliga uppgifter i webbtjänsten luke.fi vid de tidpunkter som anges i publiceringskalendern för statistiken.

Intervall för publicering

Förfrågan genomförs årligen i januari-februari.

Datainsamlingens material används i följande statistik