Hoppa till huvudinnehållet

Indikatorer

På dessa sidor samlas uppgifter från 38 effektindikatorer, som beskriver det nuvarande läget för och förändringen av målen för landsbygdsprogrammet och EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP). Indikatorerna beskriver föremålen för uppföljning med hjälp av figurer, tabeller och analystexter.

Mer information om CAP-indikatorer

Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik (på engelska CAP) genomförs genom ett program för utveckling av landsbygden som delfinansieras av EU, direkta jordbrukarstöd som finansieras helt av EU och marknadsåtgärder. Uppnåendet av målen utvärderas med olika effektindikatorer.

Lista över indikatorer

Lista över Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik (på engelska CAP) indikatorer.
<img xmlns:default="http://www.w3.org/1999/xhtml" class="wp-image-19076" src="https://www.luke.fi/wp-content/uploads/2016/06/maaseutu-eo-400x235.png" width="350" height="206"></img>