Hoppa till huvudinnehållet

Statistikförfrågan om köttlager

Syftet med datainsamling

Slakterierna tillfrågas månatligen om fryslagret av svin- och nötkött i slutet av månaden. Uppgifterna som samlas in genom förfrågan används för att göra upp den månatliga statistiken om köttlager.

Målgrupp

Uppgifter samlas in från de största slakterierna och köttförädlingsanstalterna.

Resultat

Lageruppgifterna för den föregående månaden publiceras följande månad den 15:e eller därpå följande vardag kl. 9.00.

Intervall för publicering

Månatligen

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa