Hoppa till huvudinnehållet

Spannmålsskörden år 2022 är normal efter missväxtåret – en ökning på en miljard kilo

Nyheten
|
24.11.2022

Den sammanlagda skördemängden för korn, havre, vete och råg, 3,6 miljarder kilo, är genomsnittlig för tioårsperioden. Mängden är 38 procent större än spannmålsskörden för missväxtåret 2021. På gårdarna och inom spannmålsindustrin sjönk spannmålslagren under sommaren före skörden till en lägre nivå än vanligt. Den nyskördade spannmålsskörden torde för ett år framåt garantera en nästan normal inhemsk spannmålsanvändning. 

Av spannmålsskörden utgjordes 40 procent av korn – havrens andel ökar 

Korn har varit det sädesslag som odlas mest i Finland redan i 40 år. År 1977 passerade korn nämligen havre som huvudsädesslag i fråga om odling i Finland. En stor del av den kornskörd på omkring 1,4 miljarder kilo som skördades hösten 2022 utgör den mest betydande fodersäden för husdjuren på gårdarna. 

Havreskörden var omkring 1,2 miljarder kilo, vilket är en sjättedel större än den genomsnittliga skörden under de senaste tio åren. Havre är på väg att bli det sädesslag som vid sidan av korn odlas mest i Finland. På senare år har exporten av havre från Finland stabiliserats till omkring 300–400 miljoner kilo och samtidigt har den inhemska livsmedelsproduktionen med havre ökat, säger Anneli Partala, överaktuarie vid Naturresursinstitutet. 

Veteskörden uppgick till cirka 840 miljoner kilo. Den är genomsnittlig under en granskningsperiod som omfattar de senaste tio åren.  

Rågskörden uppgick till cirka 64 miljoner kilo. Det innevarande året är det tredje året i följd, då rågskörden inte täcker den spannmålsmängd som behövs för framställning av inhemskt rågbröd. Rågskörden står endast för ett par procent av vår spannmålsskörd. 

Den ekologiska spannmålsskörden ökade med 50 procent från året innan 

Andelen ekologisk spannmål av hela spannmålsskörden i Finland är cirka 5 procent. Havre är klart den viktigaste spannmålen som produceras ekologiskt och den står för 60 procent av den totala ekologiska spannmålsskörden.  

Den ekologiska havreskörden överstiger i år 100 miljoner kilo, vilket innebär att den utgör nästan nio procent av den totala havreskörden. I år producerades nästan 10 miljoner kilo ekologisk råg. Dess andel av den totala rågskörden är 15 procent. 

Skördestatistiken omfattar de viktigaste åkergrödorna i Finland 

Den preliminära skördestatistiken 2022 bygger på uppgifter från cirka 4 100 gårdar, inklusive cirka 480 ekologiska gårdar. I höst insamlas skördeuppgifter från cirka 6 000 gårdar. Insamlingen av uppgifterna avslutas i början av december och den slutliga skördestatistiken 2022 publiceras i februari. Den färdiga statistiken kan beställas direkt till den egna e-postlådan på https://www.luke.fi/sv/form/subscribe-to-releases 

I Finland har man i över hundra år följt med den inhemska åkerproduktionen genom de viktigaste grödorna. Naturresursinstitutets statistikdatabas innehåller historiska data och mängddata om produktionen av åkergrödor runt om i landet. Skördestatistiken redogör för skördarna från de finländska åkrarna av bland annat råg, vete, korn, havre, rybs, raps, potatis, sockerbeta, hö och ensilage. Uppgifter om ekologisk odling har samlats in sedan 2006. 

Bild: Merja Lindroos / Luke.