Hoppa till huvudinnehållet

Ny främmande fiskart vid finska kusten – östlig skäggtömmad smörbult sprider sig västerut från östra Finska viken

Nyheten
|
16.6.2022

Vid den finska kusten i östra Finska viken har påträffats en ny främmande fiskart, Proterorhinus nasalis som hör till familjen smörbultar. Arten, som är hemmahörande i Kaspiska havet, är inte skadlig för människan och det är oklart hur mycket skada den orsakar andra arter.

Östlig skäggtömmad smörbult är en liten bottenlevande fisk, som har spridit sig från Kaspiska havet via kanaler som sammanbinder floderna. I Finland gjordes den första observationen nära Vederlax i maj i år. Artbestämningen bekräftades genom dna-analys.

På basis av en kartläggning som gjordes i samarbete med forskare från Tartu universitet i början av juni har östlig skäggtömmad smörbult spridit sig i finska vatten till ett område som sträcker sig minst från Vederlax till Kuorsalo.

Anmäl gärna eventuella observationer via vieraslajit.fi

Östlig skäggtömmad smörbult är inte skadlig för människan, och det är inte känt om den är skadlig för andra arter. Anmäl gärna eventuella observationer via webbplatsen vieraslajit.fi och bifoga ett foto av fisken. Det är förbjudet att sprida arten i naturen.

Östliga skäggtömmade smörbultar som påträffats vid kartläggningen, de är 3–8 cm långa. Fisken på bilden har tydligt synliga rörformade näsborrar. På fotot syns också en annan främmande art, nämligen kortfingrad tångräka. Bild: Sanna Kuningas, Naturresursinstitutet.

Östlig skäggtömmad smörbult är en liten bottenlevande fisk, som inte blir längre än 11 cm. Till färgen liknar den våra inhemska smörbultar, det vill säga sandstubb (Pomatoschistus minutus) och lerstubb (Pomatoschistus microps). I likhet med de övriga skäggtömmade smörbultarna har den östliga arten två rörformade näsborrar på nosen.

Släktet Proterorhinus inbegriper några olika arter, och det behövs dna-analys för att skilja arterna åt.

Östlig skäggtömmad smörbult påträffades på den ryska sidan av Finska viken redan 2007 och på den estniska kusten för första gången 2020.

Med främmande arter avses växter, djur eller andra organismer som människan oavsiktligt eller avsiktligt har introducerat utanför artens naturliga utbredningsområdet. Några av de främmande arter som sprider sig till nya områden visar sig vara invasiva, det vill säga skadliga. En invasiv främmande art hotar den biologiska mångfalden eller ekosystemtjänsterna.

Forskare vid Naturresursinstitutet och Tartu universitet drar not nära gränszonen i östra Finska viken. Bild: Antti Lappalainen, Naturresursinstitutet