Hoppa till huvudinnehållet

Tillgänglighetsstatus för Databas för forskningsresultat -webbplatsen

Detta är Naturresursinstitutets tillgänglighetsutlåtande som gäller webbplatsen Databas för forskningsresultat i adress px.luke.fi.

I tillgänglighetsutlåtandet finns en redogörelse för hur lagen om tillhandahållande av digitala tjänster iakttas i webbtjänsten, vilka brister det finns i webbplatsens tillgänglighet och hur du kan ge oss respons om tillgänglighetsproblem.

Utlåtandet har upprättats 10.12.2021.

Tillgänglighetsstatus för Databas för forskningsresultat

Vår webbplats uppfyller kriterierna på nivå A och AA enligt riktlinjerna Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 till stor del. Det kan kanske vara problem med tillgängligheten på vår webbplats som har inte märkas.

Webbplatsens tillgänglighet har granskats själv.

PxWeb-databassystemet är utvecklat av nordiska statistikbyråerna i samarbete. I Maj 2021 var publicerad det sista versionen, som alla sidorna borde uppfylla all kriterier på A- och AA-nivå om WCAG-kravet 2.1. Nya versioner publiceras regelbundet som reparerar märkte fel.

Ge oss respons om webbplatsens tillgänglighet eller be om mer information

Om du upptäcker problem med tillgängligheten, eller information du behöver inte finns i ett tillgängligt format på vår webbplats, vänligen meddela oss. All respons är värdefull för oss. Skicka din respons om tillgängligheten per e-post på kirjaamo@luke.fi. Vi svarar på din respons inom 14 dagar.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Om du inte är nöjd med det svar du har fått kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi

telefonnummer (växel) 0295 016 000

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster

Webbtillgänglighet webbsidan