Hoppa till huvudinnehållet

Fritidsfiske 2020

Publicerad 20.4.2022

Enligt den offentliggjorda statistiken över fritidsfiske 2020 sysslar allt fler barn och unga och pensionärer med fiske på fritiden. Relativt sett ökade antalet fiskare mest bland kvinnor i åldern 18-–24 år, med en ökning på 50 procent. Däremot minskade andelen män i arbetsför ålder bland fritidsfiskarna.

  • I Finland fanns det 1,5 miljoner fritidsfiskare år 2020, lika många som år 2018. Fler än var fjärde finländare, eller 27 procent sysslade med fritidsfiske. Bland männen hos oss fiskar cirka 37 procent och bland kvinnorna 18 procent.
  • Fritidsfiskarnas totala fångst ökade jämfört med 2018 från lite över 22 miljoner kilo till över 30 miljoner kilo. Abborre fångst ökade från 6,5 miljoner kilo till 11,4 miljoner kilo och siklöja fångst från 0,7 miljoner kilo till 2,7 miljoner kilo. Gös fångst minskade från 3,3 miljoner kilo till 2,7 miljoner kilo.
  • Av fångsterna drogs 36 procent upp med nät; år 2018 var andelen 31 procent. Katsa och ryssja stod för 18 procent av den totala fångsten. Inom spöfiske drogs den mesta fångsten upp med kastspö och med dragrodd, sammanlagt cirka 28 procent av den totala fångsten.
  • Andelarna fiskar med klippt fena var 65 procent av öringarna, 31 procent av havslaxarna och 90 procent av insjölaxarna
  • Uppgifterna baserar sig på ett riksomfattande urval på 11 000 finländare som plockats ur befolkningsregistret. En postenkät skickades till dem i början av 2021. Dessutom telefonintervjuades en del av dem som inte svarade på postenkäten.

Allow functional cookies to show the embedded graph.