Lohikantojen hoidon ja kalastuksen säätelyn perustaksi tarvitaan tietoa jokiin kudulle pyrkivien lohien määristä sekä kutuvaelluksen ajoittumisesta. Luonnonvarakeskus seuraa lohennousua Tornion- ja Simojokeen kaikuluotaimilla vuosittain toukokuun lopulta elokuun lopulle, jolloin alla olevia kuvaajia päivitetään mahdollisimman ajantasaisesti.

Tälle sivulle pääset myös lyhytosoitteella: www.luke.fi/nousulohet

Seurantapaikat sijaitsevat Tornionjoella napapiirin tuntumassa Kattilakoskella ja Simojoella valtatie 4:n sillan tuntumassa. Kaikuluotaimet tuottavat eräänlaista videokuvaa vedenalaisista kohteista, joten kalat voidaan laskea luotaimen näytöltä. Luotaimella voidaan havainnoida lohen kokoisia kaloja lähes sadan metrin etäisyyteen asti.

Tornionjoki

Kesäkuukausina seurantatietoja päivitetään kuvaajiin vähintään kerran viikossa. Lohien tunnistaminen muista kalalajeista on alustava. Joenuoman syvimmässä kohdassa 15-20 metrin matkalla luotain ei näe pohjaan saakka ja siellä vaeltaneet kalat puuttuvat kuvaajista.


Simojoki

Kesäkuukausina seurantatietoja päivitetään kuvaajiin lähes päivittäin. Lohien tunnistaminen muista kalalajeista on alustava. Pienten lohien (ns. kossien, jotka ovat tyypillisesti 50–65 sentin pituisia) tunnistaminen on Simojoella vaikeaa ja niiden määrät arvioidaan vuosittain vasta syksyllä koko luotausaineistoa tarkastellen. Vuosienvälisen vertailun helpottamiseksi kuvaajissa ei ole mukana pienten lohien lukumääriä.


 

Katso myös