Kalanviljelijöiltä edellytetään toiminnalleen terveyslupaa, jota haetaan Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralta. Luvan saannin edellytyksenä on omavalvonta sekä monenlaisten, toimintaan liittyvien asioiden kirjanpito ja raportointi sekä jäljitettävyys. Kalanviljelijöiden omavalvonnan avuksi on rakennettu ilmainen kalastokirjanpitotyökalu Merta.

MERTA on ilmainen työkalu ja kaikkien toimijoiden käytettävissä. Käyttö ei vaadi erillisiä ohjelmalisenssejä. Laitevaatimuksena on normaali PC-tietokone (käyttöjärjestelmät Win2000, XP, Vista). Ohjelma pohjautuu MS Access relaatiotietokantaan, jonka käyttöliittymä on tehty Visual Basic 6 -ohjelmalla.

Lataa Merta-ohjelma tästä (11,9 Mt)

  • Lataa ohjelmapaketti klikkaamalla oheista linkkiä, ja tallenna tiedosto omalle koneellesi.
  • Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä lataamaasi tiedostoa.
  • Valitse ”Pura kaikki…” (”Extract all…” englanninkielisessä windowsissa)
  • Muista, mihin kansioon tiedostot puretaan.
  • Kun purku on tehty, tuplaklikkaa kyseisessä kansiossa olevaa setup.exe-tiedostoa.
  • Seuraa näytön ohjeita. Ohjelma ilmoittaa, kun asennus on tehty.

MERTA apuna tiedon hallinnassa ja raportoinnissa

MERTa-ohjelmalla voidaan hallita muun muassa yritysten ja eri laitosten perus- ja kalastotietoja, eri viranomaisten myöntämiä lupia, tietoja viljeltävistä lajeista, tuotantosuunnista ja -tiloista sekä tulevasta ja lähtevästä mäti-, rapu- ja kalaliikenteestä. MERTAan voidaan kirjata kaloille tehdyt toimenpiteet (rokotukset, hoitokylvetykset, lääkinnät), ylläpitää lääkekirjanpitoa ja kuolleisuustietoja. MERTA on omavalvonnan päiväkirja. Lisäksi ohjelma sisältää valmiita raportointipohjia, jotka hyödyttävät viljelijää jokapäiväisessä seurannassa. Ohjelma tuottaa tiedon suoraan raporttiin, sen sijaan, että tiedot pitäisi aina täyttää käsin. Tämä auttaa myös vastaamista terveysasioita tarkastavan eläinlääkärin raporttipyyntöihin.

MERTA on helppo ottaa käyttöön

MERTA-ohjelma on valmiiksi mietitty ja testattu kokonaisuus, joka täyttää nykyisten kalaterveyssäädösten edellyttämän jäljitettävyyden ja dokumentointi- sekä kirjanpitovelvoitteet. Ohjelman raportointimallit ovat viranomaisyhteensopivia, eikä
ohjelma paljasta liikesalaisuuksia, vaan edellytetyt tiedot raportoidaan hallitusti.
Ilmainen, lisenssitön ohjelma on helppo ottaa käyttöön ja sitä voi myöhemmin laajentaa.

Hyvin yksinkertaisen ja vähän tapahtumia sisältävän toiminnan kirjaamiseen ei MERTAa todennäköisesti kannata käyttää. Esimerkiksi yhdellä laitoksella ruokakalaa kasvattava tai 1–2 luonnonravintolammikkoa hoitava yrittäjä pärjännee yleensä käsikirjanpidolla. Vaihtoehtoina MERRAlle ovat toimijoiden omat järjestelmät tai Evirasta saatavat, tarkoitusta varten laaditut kaavakkeet.

Ohjelma on toteutettu Luonnonvarakeskuksen ja Eviran yhteistyönä, osana ”Turbin −Turvallisuusmenettelyt vesiviljelyn bioriskien hallinnassa” -hanketta. Hankkeen rahoitus on saatu Suomen Elinkeinokalatalouden toimintaohjelmasta.