Hanke

Euroopan komissiossa on valmisteltu säädösluonnosta elintarvikejätteen mittaamisesta. Säädös hyväksyttiin toukokuun alussa 2019. Asetuksen mukaan jäsenmaiden on raportoitava elintarvikejätteensä komissiolle vuodesta 2020 lähtien.

Elintarvikejäte = syömäkelvoton (kuten luut ja hedelmien kuoret) ja syömäkelpoinen (ainakin alun perin) ruoka, mitä ei hyödynnetä ihmisravintona, rehuna tai muuna arvokomponenttina.
Ruokahävikki = alun perin syömäkelpoinen ruoka, jota ei hyödynnetä ihmisravintona, rehuna tai muuna arvokomponenttina.

Keväällä 2018 alkaneessa Luken kolmivuotisessa hankkeessa (Ruokahävikkiseuranta ja -tiekartta) rakennetaan elintarvikejätteen kansallista seurantajärjestelmää yhteistyössä alan toimijoiden ja ministeriöiden kanssa. Hankkeessa kehitetään työkalut elintarvikejätteen ja ruokahävikin seurantaan ja tuotetaan yhden vuoden baseline-tiedot elintarvikejätteen ja ruokahävikin määrästä koko elintarvikeketjussa. Pääpaino on syömäkelpoisessa ruokahävikissä, mutta myös syömäkelvottoman elintarvikejätteen määrää seurataan.

Määrien lisäksi hankkeessa tunnistetaan keskeisiä keinoja vähentää elintarvikejätettä ja ruokahävikkiä koko ruokaketjussa. Hankkeessa järjestetään koko ruokaketjun kattavia työpajoja, joiden avulla pyritään luomaan kansallinen tiekartta ruokahävikin vähentämiseksi ja seuraamiseksi. Tiekartasta pyritään tekemään jatkuvasti päivittyvä työkalu, joka suuntaa hävikin vähentämistä mahdollisimman kustannustehokkaaseen ja kokonaisvaltaiseen suuntaan. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä EU-rahoitteisen Life IP Circwaste hankkeen kanssa. Tiekartan laadinnassa otetaan huomioon ruokahävikkivirrat ketjun eri osissa ja ketjun rajapinnoilla,  ruokahävikkiä vähentävät vapaaehtoiset keinot sekä lainsäädäntö. Tiekartan laadintaan osallistuu koko elintarvikeala ja sen sidosryhmät, ja tavoitteisiin pyritään sitomaan laajasti koko elintarvikeketju. Tiekartta on merkittävä myös komissiolle, sillä sen pohjalta komissio osaa arvioida elintarvikejätteen ja ruokahävikin vähentämisen potentiaalin ja asettaa vähentämistavoitteet.

Hanke koostuu kuudesta työpaketista kattaen koko ruokaketjun: alkutuotannon, teollisuuden, kaupan, ravitsemispalvelut ja kotitaloudet.

 

Agenda 2030

Globaali kestävän kehityksen toimintaohjelma, Agenda 2030, hyväksyttiin YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa 2015. Yhteinen toimintaohjelma asettaa yhteiset tavoitteet seuraavaksi 15 vuodeksi kaikille YK:n jäsenmaille. Ohjelman yhtenä tavoitteena on puolittaa vuoteen 2030 mennessä maailmanlaajuinen ruokajätteen määrä jälleenmyyjä –ja kuluttajatasolla sekä vähentää ruokahävikkiä tuotanto – ja jakeluketjussa sadonkorjuun jälkeinen hävikki mukaan lukien. EU ja sen jäsenvaltiot ovat sitoutuneet tämän tavoitteen saavuttamiseen.

https://kestavakehitys.fi/agenda2030/toimeenpano-suomessa