Juha-Matti Katajajuuri

Erikoistutkija, Senior Customer Manager

Sähköposti

juha-matti.katajajuuri@luke.fi

Puhelin

+358295326219

Osoite

Maarintie 6, 02150 ESPOO

Asiantuntemusalueet

Kestävä ja vastuullinen tuotanto ja kulutus. Ruokajärjestelmän kiertotalous ja ruokahävikki. Resurssi- ja ympäristötehokkuus. Elintarvikkeiden ja pakkausten ympäristövaikutusten arviointi ja vähentäminen. Elinkaariarvioinnin (LCA) kehittäminen ja soveltaminen. Hiilijalanjälki. Yritysvastuu ja ympäristöjohtaminen.

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Ruokahävikin mittaaminen ja hävikin vähennyskeinot ravitsemispalveluissa: CIRCWASTE Deliverable C5.1
Ruoka

Ruokahävikin mittaaminen ja hävikin vähennyskeinot ravitsemispalveluissa: CIRCWASTE Deliverable C5.1

Tässä raportissa esitellään CIRCWASTE -hankkeen tuotoksia. Projektissa selvitettiin, miten vähentää ja mitata ruokahävikkiä ravitsemispalveluissa ja erityisesti linjastoruokailuissa. Lisäksi selvitettiin, miten henkilökunnan osallistaminen vähennystoimiin ja asiakkaille suunnattu informaatio vaikuttivat syntyviin ruokahävikkimääriin.

Kansikuva julkaisulle WASTESTIMATOR : Ruokahävikin päivitetyt mittaustulokset ja ruokahävikin seurantatyökalun kehittäminen: kotitaloudet ja ravitsemispalvelut
Ruoka

WASTESTIMATOR : Ruokahävikin päivitetyt mittaustulokset ja ruokahävikin seurantatyökalun kehittäminen: kotitaloudet ja ravitsemispalvelut

Hankkeen tarkoituksena oli kehittää kansallista ruokahävikin seurantaa. Hankkeessa tuotettiin uudet ruokahävikkiarviot kotitalouksien ja ravitsemuspalveluiden ruokahävikistä, ja arvioitiin tuloksien vertailtavuutta aikaisempiin tutkimustuloksiin. Hankkeessa selvitettiin mahdollisia keinoja mitata ja seurata ruokahävikkiä kotitalouksissa ja ravitsemuspalveluissa, ja kehitettiin laskentakaavoja kotitalouksien ja ravitsemuspalveluiden hävikin jatkuvaan seurantaan. Kaiken kaikkiaan hankkeessa tuotettiin esitys jatkokehitystarpeista hävikkitiedontuottamiseen, jotta ruokahävikin seuranta olisi jatkossa mahdollisimman resurssitehokasta.