Siirry pääsisältöön

Maatalous- ja LULUCF-sektorin kasvihuonekaasuinventaario

Luonnonvarakeskus tuottaa vuosittain maataloussektorin sekä maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous (LULUCF) -sektorin päästö- ja poistumatiedot Suomen kasvihuonekaasuinventaarioon. Kasvihuonekaasuinventaarion vastuuyksikkö on Tilastokeskus. Luken vastuusektorien lisäksi inventaarioon kuuluvat energia, teollisuusprosessit ja tuotteiden käyttö sekä jäte-sektorit.