Uutiset Metsä

Suomen Sahayrittäjät ry sai LÄHIPUU®-sahatavaralleen ympäristöselosteen ensimmäisenä saha-alan toimijana Suomessa. Ympäristöselosteen toteuttivat Luonnonvarakeskus (Luke) ja Suomen metsäkeskus.

LÄHIPUU on Suomen Sahayrittäjät ry:n sekä Luken ja metsäkeskuksen Tutkimuksesta kilpailukykyä puutuotealalle -projektin (TutKi) yhteistyön tuloksena syntynyt tavaramerkki.

Tavaramerkille laaditussa ympäristöselosteessa kerrotaan tavaramerkkiä käyttävien piensahojen sahatavaraan sitoutuneet ympäristövaikutukset. Ne on laskettu erikseen ulkokuivatulle, siirrettävällä sahalla sahatulle ja kiinteällä sahalla sahatulle, sekä koneellisesti kuivatulle sahatavaralle. Ympäristöseloste kattaa koko tuotantoketjun metsästä sahatavaran toimitukseen.

Lähipuun käytöstä on selvää ympäristöhyötyä

LÄHIPUU® -sahatavara käytetään tyypillisesti lähellä sahauspaikkaa. Sahauspaikalla siirrettävällä sahalla sahatun ja ulkona aurinkokuivatun sahatavarakuution hiilijalanjälki vastaa 53 kilon hiilidioksidipäästöjä ilmakehään. Se on noin seitsemän prosenttia sahatavaraan ilmakehästä sitoutuneen hiilidioksidin määrästä. Kiinteän sahan pitemmät kuljetusmatkat ja kuivatus nostavat hiilijalanjäljen suhteessa kaksinkertaiseksi.

Vaikka sahatavaran hiilijalanjälki jääkin selvästi pienemmäksi kuin muilla rakennusmateriaaleilla vastaavassa käytössä, on sahatukkien ja valmiin sahatavaran kuljetuksilla merkittävä vaikutus sahatavaran hiilijalanjäljelle.

– Jos sahatavaraa kuljetetaan myynti- ja rakennuspaikalle esimerkiksi 100 kilometriä, kuljetus yksin vastaa sahatavaraerän koko metsän hoidosta, puun korjuusta, ja sahauksesta syntynyttä hiilijalanjälkeä, erityisesti fossiilisten polttoaineiden käytön vuoksi, korostaa erikoistutkija Tarmo Räty Lukesta.

Metsänhoito ja puun korjuu ovat selvästi suurin ympäristövaikutusten lähde ulkokuivatulla puulla muissakin vaikutusluokissa kuin hiilijalanjäljessä. Koneellisessa kuivauksessa sahausjätteen polton vaikutukset nostavat erityisesti maaperän happamoitumisen ja vesistöjen rehevöitymisen vaikutuksia.

LÄHIPUU®-ympäristöseloste (EPD) on tuotettu Rakennustietosäätiön määrittelemien kriteerien pohjalta.