Uutiset Ilmasto, Metsä

Yhteisö- ja pienmetsätalouden ja kestävän kehityksen tavoitteiden välisiä kytköksiä sekä mahdollisuuksia vahvistaa niiden roolia tavoitteiden saavuttamisessa valotettiin Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Metsäfoorumissa 2.5.2017 New Yorkissa. Tilaisuuden järjesti Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoima Maailman metsät, ympäristö ja yhteiskunta -hanke.

Useat kestävän kehityksen tavoitteet ovat yhdenmukaisia ​​niiden olosuhteiden kanssa, joiden on havaittu tukevan yhteisö- ja pienimetsätalouden harjoittamista. Tällaisia ovat esimerkiksi selkeät omistusoikeudet, hyvä hallinto, sekä markkinoille pääsyn ja koulutuksen edistäminen.

Kansainvälinen paneeli kokoontui 2.5.2017 New Yorkissa järjestetyssä tapahtumassa.

– Edistyminen näiden tavoitteiden saavuttamisessa tukee edelleen yhteisö- ja pienmetsätalouden kykyä edistää muita kestävän kehityksen tavoitteita, kuten poistaa köyhyys ja nälkä ja suojella maaekosysteemejä, kertoo Luken tutkija Pia Katila. Katila koordinoi Maailman metsät, ympäristö ja yhteiskunta -hanketta (World Forests, Society and Environment – WFSE) Lukessa.

YK:n metsäfoorumi on yksi keskeisimmistä kansainvälisistä foorumeista metsäalalla. Tammikuussa se hyväksyi YK:n metsästrategian vuosille 2017–2030. Strategia kattaa koko YK-järjestelmän ja osallistaa kaikki YK:n jäsenmaat sekä asiaankuuluvat sidosryhmät. Sen tavoitteena on tukea metsien kestävää hoitoa, käyttöä ja suojelua, sekä edistää metsien hyväksi tehtävää työtä. Metsästrategia tukee vuonna 2015 sovittujen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, jossa maailman metsillä on ratkaiseva merkitys.

Tuoreimman policy briefin voi ladata verkosta.

WFSE on riippumaton maailmanlaajuinen tutkija- ja asiantuntijaverkosto

WFSE on Metsäntutkimuslaitosten kansainvälisen liiton, IUFROn (International Union of Forest Research Organizations) hanke, joka tukee metsiin liittyvää kestävää kehitystä ja siihen liittyviä politiikkaprosesseja. Hankkeessa toimii yli sata aktiivista tutkijaa. Luken partneriorganisaatiot ovat Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), The Tropical Agricultural Research and Higher Education Center (CATIE), Center for International Forestry Research (CIFOR), French Agricultural Research Centre for International Development (CIRAD), Euroopan metsäinstituutti (EFI), von Thünen Instituutti sekä Renmin, Floridan, CSEAS-Kioton ja Vitri-Helsingin yliopistot.

WFSE julkaisee tieteellisiä julkaisuja ja policy briefejä ja järjestää tilaisuuksia tieteellisten konferenssien ja politiikkaprosessien yhteydessä.