Uutiset Metsä

Itä-Suomen yliopiston väitöstiedote

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkija Robert Prinz selvitti väitöstutkimuksessaan metsähakkeen toimitusketjun polttoainetaloutta ja energiatehokkuutta.

Väitöskirjassa esitetään yhteenveto neljästä tapaustutkimuksesta, joissa keskityttiin metsähakkeen toimitusketjun uudelleenmuotoiluun erityisesti terminaaliratkaisujen osalta, ja toimitusketjun suorituskyvyn parantamiseen koneiden parannetun teknologian ja säädön avulla.

Tutkimuksen mukaan asetuksilla voidaan vaikuttaa polttoainetalouteen. Hybridihakkuri parantaa haketuksen energiatehokkuutta, vaikka analysoidun prototyypin tuottavuus olikin alhaisempi kuin perinteisten hakkureiden. Syöttöterminaalit metsähakkeen toimitusketjussa tehostavat koneiden käyttöastetta, ja mahdollistavat toimitusten tehostamisen erityisesti korkean kysynnän talvikuukausina, alentaen siten tukipolttoaineiden tarvetta.  Erilaisilla hakkuri- ja kuorma-autoyhdistelmillä voidaan myös parantaa kustannuskilpailukykyä ja energiatehokkuutta.

Työaikatutkimusta ja simulointia

Väitöstyössä käytettiin kahta tutkimusmenetelmää, työaikatutkimusta ja tapahtumapohjaista simulointia (discrete-event simulation-DES). Tutkimus keskittyi yksittäisten koneiden suorituskyvyn ja niiden muutosten tutkimiseen muuttamalla hakkuukoneen asetuksia, sekä uuden innovaation, hybridihakkurin, suorituskyvyn tutkimiseen ja vaihtoehtoisten tapojen kehittämiseen syöttöterminaalien hyödyntämisessä hakkeen toimitusketjussa. DES-menetelmää käytettiin metsähakkeen koko tuotantoketjun organisointivaihtoehtojen tutkimiseen.

Metsähakkeen toimitusketjun suorituskykyä ja energiatehokkuutta voidaan parantaa integroidulla lähestymistavalla, jossa huomioidaan fysikaalinen ja teknologinen taso, sekä yritys- ja teollisuustasot.

Väitöstilaisuus

Aika: 28.6.2019 klo 12
Paikka: Käpy, Metla-talo, Joensuu

MSc Robert Prinzin väitöskirja Improving performance and energy efficiency of biomass supply through machine alteration and organisational redesign (Metsähakkeen tuotantoketjun suorituskyvyn ja energiatehokkuuden kehittäminen koneteknologisilla ja organisatorisilla uudistuksilla) tarkastetaan luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa.

Vastaväittäjänä toimii professori Bo Dahlin, Helsingin yliopisto ja kustoksena dosentti Jukka Malinen, Itä-Suomen yliopisto.