Uutiset Metsä

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen metsäkeskuksen julkaisema opas antaa uudenlaisia työkaluja metsänomistajien kanssa työskenteleville ammattilaisille sekä metsänomistajille, jotka haluavat jakaa omia kokemuksiaan toisilleen.  Ideana on vertaisoppiminen, jossa samankaltaiset tai samassa tilanteessa olevat metsänomistajat kokoontuvat yhteen ja vaihtavat tietoja keskenään.

Metsiin liittyvä asiantuntijatieto ei aina riitä metsänomistajalle tai hänen voi olla hankala soveltaa tietoja omassa tilanteessaan. Asioita on hyvä saada ”pureskella” jonkun sellaisen kanssa, joka on samassa tilanteessa tai kokenut saman.  Kontaktit metsänomistajien välillä eivät kuitenkaan synny itsestään. Monet metsänomistajat asuvat kaupungeissa tai linkki sukupolvien välillä metsäasioissa voi olla heikentynyt. Kun muita metsänomistajia ei tunneta, on ryhmiä hyvä kasata tietoisesti.

– Vertaisryhmiin kootaan riittävän samanlaisia, samoista asioista kiinnostuneita ihmisiä. Kun keskusteluryhmät ovat pieniä, kynnys osallistua keskusteluun on matala. Parhaimmillaan vertaisten kanssa kokoontuminen aktivoi ja voimaannuttaa toimimaan, kertoo johtava tutkija Mikko Kurttila Lukesta.

Tieto ja kokemukset leviävät ryhmässä

Kantta klikkaamalla pääset julkaisuun.

Uusi opas antaa vinkkejä metsänomistajaryhmien muodostamiseen ja toiminnan käynnistämiseen tai silloin, kun halutaan mukaan jo olemassa oleviin ryhmiin. Oppaasta löytyy myös ideoita siihen, miten asiantuntija voi uudella tavalla osallistua metsänomistajaryhmissä.

Konkreettisinta antia oppaassa ovat erilaisista metsänomistajaryhmistä saadut kokemukset.

– Pohjois-Savossa Tervossa naismetsänomistajat ovat menneet metsään ja tutustuneet vuorotellen toistensa tiloihin. Leppävirran Konnuslahden kylän metsänomistajat ovat keskustelleet muun muassa sukupolvenvaihdoksesta ja suometsien ojituksesta. Pääkaupunkiseudulla ryhmään on koottu Pohjois-Karjalassa metsää omistavia henkilöitä, joiden aiheet ovat liittyneet etenkin etämetsänomistuksen arkipäivään, Luken tutkija Katri Hamunen luettelee.

Ryhmiä ovat ohjanneet Suomen metsäkeskuksen neuvojat. Neuvoja ei ole jäänyt pelkästään luennoitsijan rooliin, vaan hän on saanut ryhmän keskustelemaan keskenään, jakamaan kokemuksiaan ja esittämään kysymyksiä toisilleen. Vertaisryhmien ohjaaminen on muuttanut ja monipuolistanut metsäneuvojan roolia ja antanut mahdollisuuden päästä työpöydän ääreltä metsään yhdessä metsänomistajien kanssa.

Oppaaseen on kasattu työkalupakki, jossa on erilaisia menetelmiä ryhmän ohjaamisen eri vaiheisiin. Menetelmiä voi vertaisryhmien ohjaamisen lisäksi käyttää osana asiantuntijavetoisia tapahtumia, kuten esimerkiksi metsänomistajakoulutuksissa, retkeilyillä tai metsänomistajapäivillä.

”Vaikuttavuutta vertaisneuvonnalla: opas metsänomistajaryhmien ohjaamiseen” on laadittu Luken ja Suomen metsäkeskuksen yhteisessä ESR:n osarahoittamassa ”Vertaisneuvonta monipuolistaa metsäneuvojien työtä” -projektissa (VERNE), ja se on vapaasti ladattavissa ja tulostettavissa verkosta.