Uutiset Ruoka

Luonnonvarakeskus (Luke) on mukana Suomen Akatemian Yksilöllistetty terveys – perimästä yhteiskuntaan (pHealth)-ohjelmassa, joka keskittyy ihmisen koko perimän sisältävän genomitiedon ja muun yksilöä koskevan tiedon hyödyntämiseen sairauksien ehkäisemisessä ja ennustamisessa, hoidossa ja terveyden ylläpidossa ja edistämisessä. ApoE4mot-tutkimuskonsortiossa ovat mukana myös Turun yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto.

Akatemian pHealth-ohjelma selvittää sairauksien molekyylitason syntymekanismeja, etsii keinoja niiden ennustamiseksi ja ehkäisemiseksi sekä hoidon ohjaamiseksi ulottuen tiedon keruuseen ja tallentamiseen liittyviin teknologisiin, juridisiin, eettisiin, sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin näkökulmiin ja vaikutuksiin.

Luken rahoitus on 290 000 euroa. Professori Raija Tahvonen johtaa tutkimusta, jossa selvitetään, miten tieto riskiperimästä vaikuttaa kykyyn ja haluun muuttaa elintapoja tai makutottumuksia, asenteita ja arvoja.

– Tutkimuksessamme esimerkkinä on melko yleinen ApoE4 -genotyyppi, joka on noin 28–30 prosentilla suomalaisista. Se lisää riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin ja myöhään puhkeavaan Alzheimerin tautiin. Terveellinen ruokavalio ja liikunta vähentävät riskiä merkitsevästi, Tahvonen sanoo.

Tutkimuksessa selvitetään myös, lisääkö tieto stressiä ja ahdistusta, ja näkyykö lisääntynyt tieto kliinisissä markkereissa, kuten veren rasva-arvoissa ja paastoglukoosissa.