Uutiset Maaseutu, Metsä, Puutarha, Ympäristö

Vanhalle peltoaukiolle istutettu villiyrttimaa, kitukasvuiseen koivikkoon ympätty pakurikääpäviljelmä ja matkailuyrityksen ”käyntikortiksi” rakennettu moderni viherkatto. Levillä luonnontuote- ja viheralan tutkimustietoa sovellettiin hyvällä menestyksellä osaksi kesä- ja hyvinvointimatkailua.

Viherkaton avulla rakennus on helppo sovittaa ympäröivään luontoon ja lisätä samalla luonnon monimuotoisuutta. Tonttulan viherkatossa on väriä. Kuva: Jari Lindeman, Luke.

Luonto tuottaa erilaisia materiaaleja ja ympäristöjä osana ekosysteemipalveluja. Miten matkailukeskus voisi hyödyntää niitä nykyistä monipuolisemmin ja silti kestävästi? Ruoan ja luontaishoitojen raaka-aineet tai matkailijoita ilahduttavat arkiset elämykset, joista ohjelmapalveluyrittäjä ansaitsee elantonsa, saattavat olla aivan nurkan takana.

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Kittilän matkailuyrittäjät tuottivat matkailuyrittäjille erilaisia malleja 3,5-vuotisessa Voimametsistä viherkattoihin -hankkeessa. Mallit tiivistettiin kesällä 2018 ilmestyneeseen oppaaseen. Näitä menetelmiä taustoitetaan ja syvennetään Luken tuoreessa raportissa.

Voimametsäverkosto osana matkailun kehittämistä

Hankkeessa syntyi malli voimametsien verkostosta, joka auttaa maankäyttö- ja reittisuunnittelijoita tarkastelemaan matkailukeskuksen ympäristöjä kesä- ja hyvinvointimatkailun kannalta. Voimametsien verkosto syntyy yhdistämällä tietoja matkailijoiden miellyttäviksi kokemista paikoista, hyvistä marja- ja sienimetsistä sekä kasvi- ja eläinlajistoltaan rikkaista elinympäristöistä.

– Verkosto voi esimerkiksi paljastaa, että vesistöt on alihyödynnetty resurssi kesämatkailussa, koska niille on rakennettu vähän kesäreittejä, toteaa tutkija ja hankkeen projektipäällikkö Marja Uusitalo.

Viherrakentamisen ja viljelyn uudet tuulet

Perinteisesti viherrakentamisesta ja maisemoinnista vastaavat matkailukeskusten isot hotellit ja yritykset, tielaitos sekä rinneyrittäjät. Pihapiirejä, toriaukioita ja tienvierustoja ehostetaan koristekiveyksin sekä kesäkukka-, pensas- tai katupuuistutuksin. Laskettelurinteitä nurmetetaan eroosiota vastaan.

Vajaakäytössä olevilla vanhoilla peltoaukeilla voi viljellä vaikka isomarjaista puolukkaa. Kuva: Marja Uusitalo, Luke.

Voimametsät-hankkeessa löydettiin uusia ja luovia tapoja kesä- ja hyvinvointimatkailun tuotteistamiseen. Uudessa raportissa esitellään puulajipuiston perustamista, viherkaton rakentamista ”elämysmetsään” ja niityn perustamista laskettelurinteeseen ‒ eikä pelkästään kesämatkailijoiden iloksi, vaan myös metsämarjojen luonnonpölyttäjiä varten.

Matkailukeskuksen lähiympäristössä löytyy vanhoja niitty- ja peltoaukeita, jotka ovat vajaakäytössä. Usein niistä korjataan heinää porojen rehuksi tai ne ovat tonttimaareserviä.

– Näillä alueilla voisi viljellä esimerkiksi suurimarjaista puolukkaa tai villiyrttejä matkailuyrityksen ravintolaan.  Myös metsä voi kuulua matkailukeskuksen viljelyalueisiin, ja esimerkiksi koivikkoihin voi ympätä kääpiä ja jalostaa niistä erityisesti aasialaisten himoitsemia terveystuotteita, Uusitalo kertoo.

Palveluista laajempia elämyspaketteja

Raportti esittelee palvelumuotoilun prosessia ja kolme esimerkkiä kesämatkailutuotteista, joita on kehitetty hankkeen yritystyöpajoissa Levin voimametsiin. Yksi niistä on lintu- ja luontoharrastajille suunnattu opastettu retki suoalueen reunaan rakennetulle näköalatornille ja laavulle. Tuotteen elämyksellisyys ja hyvinvointihyödyt lisääntyvät, kun lintujen ja maisemien tarkkailuun yhdistetään nuotiohetki paikallisine tarinoineen ja terveellisine villiruokineen. Parhaimmillaan elämyspaketin tuottamiseen osallistuu useampi paikallinen yritys. Uusitalo kannustaakin matkailukeskuksen yrittäjiä lyömään hynttyyt yhteen sekä keskenään että tutkijoiden kanssa.

– Voimametsät-hankkeen pilottien kaltaisten kokeilujen avulla saadaan luonnontuote- ja viheralan tutkimustieto tehokkaasti osaksi matkailun liiketoimintaa. Yritys voi välttää karikot elämyspakettien suunnittelussa, koska taustalla on jo tutkimuksia.

Voimametsistä viherkattoihin oli kesä- ja hyvinvointimatkailun sekä matkailun viherrakentamisen pilotointihanke. Siinä ideoitiin muun muassa asiakastarpeiden mukaan räätälöityjä uusia palvelukonsepteja Levin kesäympäristöön. Hankkeen toteuttivat Luke ja Kideve Elinkeinopalvelut sekä Kittilän kunta yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa. Hanke järjesti myös LEVI GOES GREEN -seminaarin 30.8.1.9.2017 yhteistyössä Green Care -hankkeiden kanssa. Vipuvoimaa EU:lta rahoitusohjelmasta tuettu hanke päättyi 30.6.2018.