Uutiset Kala, Ruoka, Talous, Ympäristö

”Olemme kehittäneet uuden ympäristöä säästävän ja edullisemmin toteutettavan kalan kiertovesikasvatuksen konseptin, jossa jätevedestä generoidaan uutta vettä laitoksen käyttöön”, Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuspäällikkö Jouni Vielma kertoi uudesta kalanviljelyn innovaatiosta Sinisen biotalouden kärkihanketilaisuudessa 15.3.2019.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä avasi sinisen biotalouden kärkihanketilaisuuden toteamalla sinisen biotalouden olevan tulevaisuuden keskeisimpiä kasvualueita.

Kalan kiertovesiviljelyn etuja ovat pieni ravinnekuormitus ja vähäinen veden käyttö – nyt myös kustannuksia on saatu alaspäin

Jouni Vielma esitteli tilaisuudessa sinisen biotalouden uusimpia tutkimusinnovaatioita liittyen maailman nopeimmin kasvavaan elintarviketuotannon alaan, kalankasvatukseen.

− Ainoa tapa, jolla Suomessa voimme lisätä kalankasvatusta, on huolehtimalla herkistä ja ainutlaatuisista vesistöistämme. Siihen on kaksi keinoa: toinen on viedä merialueella tapahtuva kalankasvatus avomerelle kauas asutuksesta ja muista aktiviteeteista ja toinen on kehittää kalankasvatusta kuivalla maalla suljetuissa kiertovesilaitoksissa, Vielma kertoo.

Kiertovesikasvatuksessa on monia etuja: ravinnekuormitus on vähäinen, tuotantoa on mahdollista kontrolloida ja veden käyttö on vähäistä. Ongelmana on tähän asti ollut korkeat investointikustannukset.

Olemme kehittäneet edullisemman kalan kiertovesikasvatuksen konseptin, jossa käytetään passiivisempia vedenkäsittelymenetelmiä ja hyödynnetään suomalaista vedenkäsittelyosaamista.

− Laukaan kiertovesilaitoksen ulkopuolelle on rakenteilla uusi passiivinen vedenkäsittely-yksikkö, joka voi osittain korvata intensiivistä vedenkäsittelytekniikkaa laitoksen sisällä. Siinä hyödynnetään kosteikkopuhdistamoa, puuhakkeeseen perustuvaa typenpoistoa ja tekopohjaveden muodostusta, joiden avulla jätevedestä voidaan generoida uutta vettä laitoksen käyttöön, Vielma selittää.

 

Kalan kiertovesikasvatuksen prosessissa jätevedestä generoidaan uutta vettä laitoksen käyttöön.

Pilotin rakennustyöt ovat jo vauhdissa, ja kokonaisuus valmistuu kesällä 2019. Suomessa konsepti on vapaasti yritysten hyödynnettävissä ja ensimmäisiä yhteydenottoja kalankasvattajilta on jo saatu. Myös kansainvälistä potentiaalia löytyy runsaasti, erityisesti vesiresursseiltaan niukoilla alueilla.