Uutiset Kala, Maatalous, Metsä, Puutarha, Riista, Ruoka, Tilasto

Luken tilastopalvelujen ensimmäinen e-vuosikirja on julkaistu. Siihen on koottu yhteen kattavat tilastotiedot maataloudesta, metsäalalta sekä kala- ja riistataloudesta. Verkossa olevan vuosikirjan lähtökohtana on ollut tilastotuotannon digitalisointi ja avoin saatavuus.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) uuden sarjan aloittavassa e-vuosikirjassa kuvataan muun muassa maatalouden rakenteeseen ja tuotantoon, metsävaroihin ja puukauppaan sekä kalastukseen vesiviljelyyn liittyviä tilastoja. Aikasarjoja on saatavilla jopa 1920-luvulta saakka.

Luken tilastojohtaja Johanna Laiho-Kauranteen mukaan muutos entiseen on suuri.
– Luken syntymisen myötä kolme ruoka- ja luonnonvaratilastojen sektoria yhdistyi ja esittäytyy nyt ensi kertaa yhteisessä, verkossa ilmestyvässä vuosijulkaisussa. Tämä korvaa aiemmat erilliset painetut vuosikirjat.

E-vuosikirjan laajat teema-artikkelit porautuvat ajankohtaisiin kysymyksiin. Tilastoja kiteyttävät infograafit puolestaan linkittyvät verkkopalveluun. – Tämä auttaa lukijaa pääsemään kuvioiden taustalla olevaan tietoon, selventää Laiho-Kauranne.

Enemmän kuin pelkkä kirja

Vuosikirja on maksutta kaikkien saatavilla suoraan tästä linkistä tai Luonnonvarakeskuksen tilastoportaalista, josta se on ladattavissa suomeksi ja keväällä 2016 myös englanniksi ja ruotsiksi.

Tilastopalvelujen stat.luke.fi-verkkopalvelun pohjalta koostettu vuosikirja on yhteydessä ajantasaiseen tilastotietokantaan. Siellä on mahdollista muodostaa myös itse uusia tilastotaulukoita ja -kuvioita sekä tallentaa omia hakuja. Julkaisuun on liitetty tilastotietokannan peruskäyttöohjeet, joiden avulla on helppo kokeilla tietokannan monipuolisia mahdollisuuksia.

Vuosikirjaan on kerätty linkkejä myös kansainvälisiin alan tilastopalveluihin sekä kotimaisten yhteistyökumppaneiden sivuille. E-vuosikirjasta voi myös tilata laadukkaan, maksullisen tulosteen Luken verkkokaupasta

Infograafi_ravintotase

Poimintoja tilastoista

Vuonna 2014

  • Maatalous- ja puutarhayrityksiä Suomessa kaikkiaan 52 775. Tilojen määrä on vähentynyt vuodessa kolme prosenttia ja vuodesta 2010 noin 11 prosenttia.
  • Maidon tuotantomäärä on kasvusuunnassa ja siipikarjanlihaa tuotettiin ennätysmäärä.
  • Metsäteollisuuden käyttöön hakatun raakapuun määrä – 55,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä on edellisvuoden tapaan huippulukema.
  • Yksityisten metsänomistajien osuus puuston kokonaistilavuudesta oli 65 prosenttia. Puun tuonti supistui 11 prosentilla.
  • Suomessa kalastettiin ja kasvatettiin kalaa 200 miljoonaa. Kalansaaliin ja kalankasvatuksen yhteenlaskettu arvo oli lähes 170 miljoonaa euroa.
  • Suomalaiset kuluttivat kotimaista kalaa neljä kiloa ja tuontikalaa hieman yli kymmenen kiloa asukasta kohti.
  • Metsästyksestä saatua saalista hyödynnetään vain pieniä määriä kaupallisesti. Riistasaaliista saadun lihan arvoksi arvioitiin noin 63 miljoonaa euroa.

Katso myös