Uutiset Metsä, Tilasto

Uusimpien metsävaratietojen mukaan puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla oli 2 473 miljoonaa kuutiometriä ja vuotuinen kasvu 107 miljoonaa kuutiota. Puuston keskikasvu hehtaaria kohden on 4,7 kuutiometriä. Puuston kasvuprosentti metsämaalla on 4,4.

Suomessa on metsätalousmaata 26,2 miljoonaa hehtaaria, eli 86 prosenttia maapinta-alasta. Metsätalousmaasta metsämaata on 77 prosenttia ja kitumaata yhdeksän prosenttia. Puuntuotannollisesti heikkokasvuista joutomaata on 12 prosenttia metsätalousmaasta.

– Metsätalousmaasta hieman yli puolet on yksityisomistuksessa. Valtio omistaa 35 prosenttia ja yhtiöt seitsemän prosenttia. Kunnat, seurakunnat ja yhteisöt omistavat kuusi prosenttia metsätalousmaasta, kertoo johtava tutkija Kari T. Korhonen Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Puuston tilavuus kasvoi

Puuston tilavuus on metsä- ja kitumaalla 2 473 miljoonaa kuutiometriä. Puustosta 90 prosenttia sijaitsee puuntuotannon maalla. Puuston keskitilavuus metsämaalla on 118 kuutiometriä hehtaarilla. Etelä-Suomessa keskitilavuus on 143 ja Pohjois-Suomessa 87 kuutiometriä hehtaarilla.

– Kanta-Hämeessä on suurin puuston keskitilavuus, 173 kuutiometriä hehtaarilla. Pienin keskitilavuus on Lapissa, 75 kuutiometriä hehtaarilta, Korhonen sanoo.

Uusimpien tietojen mukaan 64 prosenttia metsä- ja kitumaalla kasvavan puuston tilavuudesta on yksityisomistuksessa. Seuraavaksi eniten puustoa omistaa valtio, 21 prosenttia. Yhtiöt omistavat yhdeksän prosenttia sekä kunnat, seurakunnat ja yhteisöt kuusi prosenttia puuston tilavuudesta.

– Puuston vuotuinen kasvu metsä- ja kitumaalla on 107 miljoonaa kuutiota. Kasvusta 72 prosenttia sijoittuu Etelä-Suomeen ja 28 prosenttia Pohjois-Suomeen, Korhonen jatkaa.

Puuston hehtaarikohtainen keskikasvu koko maassa on 4,7 kuutiometriä. Etelä-Suomessa hehtaarikasvu on 6,7, ja Pohjois-Suomessa 2,7 kuutiota vuodessa. Koko maassa puusto kasvaa metsämaalla vuosittain 4,4 prosenttia.

Kuva: Erkki Oksanen

Vanhoja metsiä eniten Pohjois-Suomessa

Metsämaan pinta-alasta reilu viidesosa on 41–60-vuotiasta metsää. Pohjois-Suomessa suurin osa metsistä on hieman vanhempia, 61–80 vuotta. Eniten nuorta metsää on Etelä-Karjalassa, missä neljäsosa metsästä on alle 20-vuotiasta. Yli satavuotiaita metsiä on eniten Lapissa, 30 prosenttia. Lapin metsistä 20 prosenttia on yli 140-vuotiaita. Päijät-Hämeessä on puolestaan vähiten yli satavuotiaita metsiä, alle viisi prosenttia.

Koko maan tulokset perustuvat metsien 12. inventoinnin mittausvuosiin 2014–2017. Maakunnallisiin tietoihin on käytetty aineistoa myös 11. inventoinnista vuodelta 2013. Maakunnittaiset puuston kasvuluvut eivät päivity tässä julkistuksessa.

Katso myös