Uutiset Metsä

Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan lämpenevällä ilmastolla voi olla sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia puustoon. Toisaalta lämpenemisen ennustetaan lisäävän huomattavasti puiden kasvua ja tuotosta, mutta samalla lumen vähyys heikentää havupuun taimien selviytymistä talven aikana. Tulokset viittaavat siihen, että ohuempi tai puuttuva lumipeite vaikuttaa eri tavalla havu- ja lehtipuihin, mikä puolestaan vaikuttaa näiden väliseen kilpailuun.

Lumipeite ohenee. Kuva: Francoise Martz, Luke.

Tulevaisuuden ilmastosta ennustetaan lämpimämpää ja sateisempaa kuin nykyisin, varsinkin talvikausina. Tämä lisää talven lämpimiä jaksoja ja vesisateita, mikä voi johtaa ohuempiin lumipeitteisiin, paikallisiin tulviin ja jääkerrosten muodostumisiin maan pinnalle ja lumipeitteen sisään.

Lumen toistuvan sulamisen ja jäätymisen seurauksena maanpintaan voi muodostua jääkerros, joka on erityisen haitallinen pienille taimille. Kuva: Francoise Martz, Luke.

Laboratoriokokeiden mukaan pienet männyn ja hieskoivun taimet näyttävät reagoivat eri tavoin erilaisiin talviajan lumiolosuhteisiin. Männyistä vain ne taimet, jotka olivat kokonaan lumen peittämiä, lähtivät normaalisti kasvuun. Taimet, jotka olivat joko vain osittain tai eivät ollenkaan lumen peitossa, kärsivät pahoja vaurioita. Vauriot ilmenivät joko talven aikana tai kasvukauden alussa.

Lumipeite tai sen puuttuminen ei sen sijaan vaikuttanut hieskoivun taimien selviytymiseen.

– Tosin niillä koivun taimilla, jotka olivat lumi- tai jääkerrosten peittämiä, oli seuraavana kasvukautena enemmän lehti- ja juuribiomassaa, kertoo tutkija Timo Domisch Lukesta.

Tulokset vahvistavat, että lumipeite on tärkeä pienille puuntaimille kylmää ja kevään kuivattavaa ilmaa vastaan.

Katso myös