Uutiset Kala, Maatalous, Metsä, Tilasto

Ruoka ja luonnonvaratilastot ilmestyvät kesäkuun alusta alkaen verkossa osoitteessa stat.luke.fi. Kesäkuun alussa ilmestyy myös Luken tilastotuotannon ensimmäinen yhteinen verkkojulkaisu. Hintatilastot 2015 -julkaisuun on koottu tilastotietoa hinnoista ja niiden taustalla vaikuttavista tekijöistä luonnonvara-alan kolmelta eri tilastosektorilta.

1.6.2015 alkaen Luke julkaisee kaikki tuottamansa ruoka- ja luonnonvaratilastot osoitteessa stat.luke.fi. Tilastot julkaistaan sivustolla niiden ilmestymispäivänä klo 9. Tilastoista kiinnostuneiden on mahdollista tilata palvelussa tieto tuoreista tilastoista omaan sähköpostiinsa.

Ilmestyvästä tilastosta kerrotaan sivustolla Luken tilastotutkijoiden analysoimat tilaston pääkohdat ja näytetään tilastoon liittyvät graafit sekä linkit tilastoa koskeviin taulukoihin. Sivustolta on pääsy myös laajempaan tilastotietokantaan, johon lisätään kaikki Luonnonvarakeskuksen tilastot.

Hintatilastoista havainnollisesti

Hinnat ovat olleet ajankohtainen aihe luonnonvara-alalla viime vuosina. Kotimaan markkinatilanne ja kansainvälisten markkinoiden muutokset ovat vaikuttaneet sekä maatalouden että kalatalouden tuottajahintoihin. Hinnoissa on nähtävissä paikoin suurtakin vaihtelua johtuen esimerkiksi tuonnin rajoituksista. Julkaisu esittää ajankohtaiset teemat selkeästi ja havainnollisesti sekä tutustuttaa lukijan tilastojen mielenkiintoiseen maailmaan.

Metsätaloudessa tilastoidaan sekä teollisuuspuun että energiapuun hintoja. Molempien hinnat ovat viime vuoden aikana olleet lievästi nousussa. Lämpö- ja voimalaitoksissa käytetyn metsähakkeen määrä on kasvanut nopeasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Käyttömäärien noustessa myös energiapuun hintatilastoinnin tarve on kasvanut. Uusi neljännesvuosittainen tilasto energiapuun hinnoista ja ostomääristä käynnistettiin vuonna 2014.

Otamme mielellämme vastaan näkemyksiänne niin julkaisusta kuin laajemminkin uudesta tilastopalvelusta ja toivotamme hyviä lukuhetkiä tilastojen parissa.

Linkki tilastojen verkkopalveluun >>

Linkki julkaisuun >> 

Verkkojulkaisu toimii parhaiten uusilla selaimilla (esimerkiksi IE9 ja sitä uudemmat versiot).

Ruoka- ja luonnonvaratilastot yhdistyivät Luonnonvarakeskukseen vuoden alussa ja samalla Lukesta tuli yksi Suomen neljästä tilastoviranomaisesta.