Uutiset Ruoka, Ympäristö

Suomalaisiin päiväkoteihin luodaan uusi toimintamalli, joka edistää lasten tervettä suhdetta luontoon ja vahvistaa lasten ja perheiden kiertotaloustaitoja. Viime vuosina on kerätty runsaasti tutkimustietoa siitä, kuinka kaupungistunut elämäntapa ja urbaani ympäristö ovat muuttaneet ihmisten mikrobistoa ja heikentäneet vastustuskykyä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Suomen ympäristökeskus SYKE, Luonnonvarakeskus Luke ja Sitra luovat päiväkoteihin Luontoaskel hyvinvointiin -toimintamallin, joka muun muassa pyrkii vähentämään ruokahävikkiä ja lisää lasten kosketusta monimuotoiseen luontoon.  Mallia testataan ensin päiväkodeissa eri puolilla Suomea.

”Tämän hankkeen avulla haluamme korostaa kiertotalouden merkitystä myös lasten ja päiväkotien arjessa. Esimerkiksi kasvispainotteisia aterioita lisäämällä edistämme päiväkodeissa niin lasten terveyttä kuin kiertotaloutta. Kiertotaloutta tukee myös lapsiperheiden parempi ymmärrys ruokahävikin laajemmasta merkityksestä maapallon kantokyvylle”, toteaa Sitran kiertotalousasiantuntija Merja Rehn.

Hankkeessa on mukana yhteensä kaksitoista päiväkotia Helsingistä, Oulusta, Jyväskylästä ja Lappeenrannasta. Kokeilupäiväkodeissa toteutetaan Luontoaskel-toimintamallin käytäntöjä, kun taas verrokkipäiväkodeissa arkea ei muuteta.

”Hankkeessa tuetaan lasten elimistön vahvan puolustusjärjestelmän kehitystä varhaiskasvatuksessa”, kertoo hankepäällikkö, THL:n erikoistutkija Heli Kuusipalo. ”Kosketus monimuotoiseen luontoon ja runsaasti kasviksia sisältävä ruokavalio lisäävät terveydelle hyödyllistä mikrobistoa elimistössä. Tämä on erityisen tärkeää lapsuudessa. Monipuolinen mikrobisto vähentää muun muassa astman ja allergian riskiä.”

Hanke pohjautuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan (VASU) ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) tammikuussa julkaisemaan varhaiskasvatuksen ruokailusuositukseen.

Luontoaskel hyvinvointiin -hanke muuttaa lasten arkea päiväkodissa

Hankkeessa mukana olevissa päiväkodeissa lapsia kannustetaan liikkumaan paljon sekä tutkimaan, koskemaan ja havainnoimaan ympäröivää luontoa. Luonnossa myös harjoitellaan rauhoittumisen taitoja. Lisäksi lapsia ohjataan kasvattamaan erilaisia kasveja esimerkiksi puutarhapihoilla, kasvisten laari- ja sankoviljelyllä sekä viherseinillä.

Kestävää kiertotaloutta edistetään myös vähentämällä ruokahävikkiä, tekemällä ruokahävikki ja sen seuranta tutuksi lapsille. Lasten kasvisten käyttöä lisätään ja lihan osuutta vähennetään päiväkotien aterioilla. Päiväkotien toimintoja suunnitellaan ja toteutetaan varhaiskasvatuksen, ruokapalvelujen ammattilaisten ja kotien tiiviinä yhteistyönä.

Hanke alkaa päiväkotien henkilöstön koulutuksilla syksyllä 2018. Kokeiluvaihe alkaa päiväkodeissa tammikuussa 2019. Hankkeen toteutuksesta tehdään lopuksi arvio, jonka pohjalta parhaat käytännöt pyritään toteuttamaan valtakunnallisesti.

Luontoaskel hyvinvointiin -toimintamalli on edelläkävijä niin Suomessa kuin kansainvälisesti

Luontoaskel hyvinvointiin -toimintamalli on uusi niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Toiveena on, että kokeiluvaiheen jälkeen toimintamalli leviäisi päiväkoteihin koko Suomessa.

Luontoaskel-hanketta toteuttaa ja koordinoi THL yhdessä SYKE:n ja LUKE:n kanssa. Hankkeessa ovat lisäksi mukana Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN), Kansallinen Allergiaohjelma, Työterveyslaitos ja WWF. Hankkeen päärahoittaja on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Hanketta rahoittaa myös maa- ja metsätalousministeriö (MMM).

Seuraa Twitterissä: @LuontoaskelH

 

 

 

 

 

Suvi Virtanen
THL
tutkimusprofessori, hankkeen koordinaattori
puh. 029 524 8729
etunimi.sukunimi@thl.fi

 

Merja Rehn

Sitra

kiertotalousasiantuntija

puh. 029 461 8428

etunimi.sukunimi@sitra.fi

 

Riikka Paloniemi
SYKE
ryhmäpäällikkö
puh. 029 525 1493
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Juha-Matti Katajajuuri
Luke
erikoistutkija
puh. 029 532 6219
juha-matti.katajajuuri@luke.fi