Uutiset Maatalous, Ruoka, Tilasto

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreen tilaston mukaan vuonna 2017 leipävehnäksi luokiteltua vehnää tuli maatiloilta markkinoille edellisvuotta vähemmän ja rehuvehnää puolestaan enemmän.

Teollisuus ja viljan välittäjät ostivat vuonna 2017 viljaa suoraan maatiloilta yhteensä 1 900 miljoonaa kiloa. Määrä on kolme prosenttia edellisvuotta pienempi.

Viljan teollinen käyttö 2017. (Klikkaa kuvaa suuremmaksi)

Kotimainen teollisuus käytti vuonna 2017 kotimaista ja ulkomaista viljaa yhteensä 1 387 miljoonaa kiloa, mikä on kolme prosenttia edellisvuotta enemmän. Elintarviketeollisuus käytti viljamäärästä edellisvuoden tapaan vajaan kolmanneksen, rehuteollisuus runsaan kolmanneksen ja muu teollisuus vajaan kolmanneksen.

Vehnää käytetään sekä leipäviljaksi että rehuksi

– Ostohetkellä leipävehnäksi luokiteltua vehnää tuli vuonna 2017 maatiloilta markkinoille 224 miljoonaa kiloa ja rehuvehnäksi luokiteltua 315 miljoonaa kiloa. Ostetun leipävehnän määrä pieneni vuosineljännes vuosineljännekseltä, kun taas rehuvehnän ostot olivat kolmella viimeisellä vuosineljänneksellä noususuunnassa, kertoo yliaktuaari Sirpa Karppinen Lukesta.

Kuva: Pixabay

Vehnän teollinen käyttö elintarvikkeeksi pysyi lähes ennallaan ja oli 233 miljoonaa kiloa. Rehujen valmistukseen käytettiin vehnää 196 miljoonaa kiloa, mikä on kymmenen prosenttia edellisvuotta vähemmän. Sekä elintarvike- että rehukäyttö sisältävät myös ulkomaisen vehnän.

Ruis on yhä perinteinen leipäviljamme

Ruista tuli vuonna 2017 markkinoille 88 miljoonaa kiloa, lähes neljänneksen enemmän kuin edellisenä vuonna. Elintarviketeollisuus käytti ruista 90 miljoonaa kiloa edellisvuoden tapaan. Tähän sisältyy myös ulkomailta tuotu ruis.

Ohrasta on moneksi

Teollisuus ja viljan välittäjät ostivat maatiloilta mallasohraa 175 miljoonaa kiloa sekä rehu- ja muuta ohraa 522 miljoonaa kiloa. Mallasohran ostoja oli kolme prosenttia edellisvuotta enemmän ja rehuohran ostoja yhdeksän prosenttia vähemmän.

Rehuteollisuus on suuri ohran käyttäjä. Siellä ohraa kului 218 miljoonaa kiloa. Määrä on lähes kymmenesosan edellisvuotta isompi. Ohran elintarvikekäyttö on vähäistä, eli 11 miljoonaa kiloa. Ohran muu käyttö, joka sisältää muun muassa mallastuksen, oli 321 miljoonaa kiloa. Se on hieman edellisvuotta enemmän.

Kauraa ihmisille ja eläimille

Kauraa tuli vuonna 2017 maatiloilta markkinoille 577 miljoonaa kiloa, eli lähes yhtä paljon kuin edellisenä vuonna. Rehuteollisuus käytti kauraa 210 miljoonaa kiloa. Tähän sisältyy mahdollinen ulkomainen kaura. Kauran elintarvikekäyttö oli 92 miljoonaa kiloa. Se on kasvanut edellisestä vuodesta yhdeksän miljoonaa kiloa ja on hieman enemmän kuin rukiin elintarvikekäyttö.

Ohran varastot pienentyneet

Vuoden 2017 lopussa teollisuuden ja kaupan varastoissa oli yhteensä 533 miljoonaa kiloa kotimaista ja ulkomaista viljaa. Eniten varastoissa oli kauraa, 181 miljoonaa kiloa. Sen määrä oli kuusi miljoonaa kiloa suurempi kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna.

Ohraa oli varastoissa 137 miljoonaa kiloa. Määrä on 31 miljoonaa kiloa eli 19 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Vehnää oli varastoissa 133 miljoonaa kiloa eli viisi prosenttia vähemmän ja ruista 82 miljoonaa kiloa eli 19 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016.

Tarkemmat tiedot ja tilastoon liittyvät taulukot löytyvät Stat.luke.fi -palvelusta.

Tilaston taustaa

Viljan ostotiedot kerätään neljännesvuosittain Suomen kaikilta yrityksiltä, jotka ostavat viljaa tai rypsiä ja rapsia suoraan maatiloilta. Kotimaisen ja ulkomaisen viljan käyttötiedot kerätään neljännesvuosittain elintarvike- ja rehuteollisuudelta sekä muulta viljaa käyttävältä teollisuudelta. Varastotiedot kerätään puolivuosittain kaikilta yrityksiltä, joilla on viljavarastoja kesä- tai joulukuun lopussa.

Katso myös