Uutiset Kala, Ympäristö

Tenojoen kalastuskausi on käynnistynyt kalastusmatkailijoiden osalta 10.6. Luonnonvarakeskuksen (Luke) verkkosivuilla voi seurata Tenon Suomen puolen kalastusmatkailijoiden ilmoittamia lohisaaliita. Saalisseuranta päivittyy jatkuvasti aina kalastuskauden loppuun asti.

Verkkopalvelussa on nähtävissä Tenojoen kalastusmatkailijoiden ilmoittamat lohisaaliit viikkokohtaisesti eri painoluokkiin jaoteltuna. Lisäksi sivuilta löytyy tietoa lohisaaliin jakautumisesta eri kalastusalueille: Nuorgamiin, Vetsikkoon, Utsjoelle ja Outakoskelle. Sivuston kautta voi näppärästi seurata vaikka yli 20-kiloisten suurlohien saalismäärien kehittymistä tai alle kolmekiloisten pikkulohien määrän suhdetta isompiin lohiin.

Saalisseuranta on osoitteessa: http://kalahavainnot.fi/tenojoen-lohisaaliit

Kalastusmatkailijoiden kalastuskausi Tenolla käynnistyy 10.6. Kuva: Panu Orell

Saalisilmoitus on pakollinen – tieto saaliittomuudesta on yhtä tärkeä kuin tieto saaliista!

Kaudesta 2017 alkaen lohi- ja meritaimensaaliiden ilmoittaminen muuttui Tenojoen vesistössä pakolliseksi. Kaikkien kalastajien, niin paikallisten kuin kalastusmatkailijoiden, on ilmoitettava lohisaaliinsa tai sen, etteivät saaneet saalista. Molemmat tiedot ovat yhtä tärkeitä ja ne vaikuttavat merkittävästi lopullisen saalistilaston luotettavuuteen.

Kalastusmatkailijat tekevät saalisilmoituksen lupakohtaisesti internet-pohjaisen järjestelmän kautta kunkin luvan päättymisen jälkeen. Kalastaja saa luvan päätyttyä sähköpostiinsa linkin, jota kautta kalastus- ja saalisilmoitus annetaan.

Kalastus- ja saalistilastot ovat tärkeä osa Tenojoen lohikantojen tilan seurantaa. Yhdessä muiden seurantatietojen (muun muassa nousulohien laskennat) kanssa ne mahdollistavat lohen kutukantojen tilan arvioinnin vesistön eri osissa.

Suomen puolella Tenojoen kalastus- ja saalistilastoinnista vastaa Luonnonvarakeskus (Luke). Tutkimustietoja hyödynnetään Tenon lohikantojen hoidossa ja kalastuksen säätelytarpeiden arvioinnissa.

Katso myös