Uutiset Maatalous, Tilasto

Vuosittaisen satotutkimuksen tiedonkeruu on käynnistynyt ja kirjeet on postitettu maatiloille. Kyselyyn vastataan Luonnonvarakeskuksen (Luke) verkkopalvelussa. Tänä syksynä on arvuuteltu tuliko katovuosi ja ehdittiinkö syyskylvöjä tehdä. Tästä tietoa on saatavilla loppuvuodesta.

Nyt kerättävistä tiedoista ensimmäiset satotulokset ovat saatavilla jo marraskuussa. Syyskylvöaloista tiedot ovat paketissa joulukuussa. Tietoja peltokasvituotannosta on saatavilla verkkopalvelussa aina vuodesta 1920 alkaen.

Postia joka kahdeksannelle maatilalle

Tutkimukseen osallistuvat 6 200 tilaa ovat saaneet postitse tietoa tutkimukseen osallistumisesta. Kyselyyn vastataan lokakuussa. Jos satoa ei ole vielä korjattu tai ei muutoin ehdi lokakuun aikana käymään verkkopalvelussa, kerätään tiedot marraskuussa puhelinhaastattelussa. Luken toiveena on, että pääosa tiloista antaisi tietonsa verkossa.

Vaivatonta vastaamista verkossa

Tutkimukseen on saatu pohjatiedoksi tilan kevään päätukihaussa ilmoittamat kasvikohtaiset kylvöalat, jotka helpottavat satotietojen antamista. Yksittäisen maatilan osalta satotietoja tarvitaan keskimäärin vain kolmen–neljän kasvin osalta. Verkkolomake on yksinkertainen täyttää ja vastaaminen käy nopeasti.

Tuliko kato?

Jotta todellinen katoala saadaan selville, on tärkeää, että sekä viljelyala että korjuuala vastaavat todellisuutta. Muuta esitäytetty viljelyala oikeaksi, jos olet ostanut tai myynyt pystyyn. Lisää esitäytettyyn viljelyalaan pystyyn ostettu ala. Toisaalta vähennä tai poista kokonaan viljelyala, jos olet myynyt tukihaussa ilmoittamasi alan pystyyn osittain tai kokonaan. Tällä tavoin saadaan laskettua todellinen korjuuala sekä sen satomäärä

Luke tuottaa pääosan Suomen virallisista maataloustilastoista. Luken tilastotiedonkeruuta ohjaa tilastoviranomaisia koskeva lainsäädäntö.

Satotutkimus on vuosittainen tilastotiedonkeruu tärkeimmistä peltokasveista. Alueittaisten tietojen lisäksi kootaan koko maan satotiedot

Katso myös