Uutiset Maatalous, Talous

Suoramyyntiä harjoittavilla maatiloilla kannattavuus oli keskimäärin parempi kuin tavanomaisia myyntikanavia käyttävillä tiloilla. Suoramyyntiä harjoittavilla kannattavuuskerroin oli noin 0,1 yksikköä ja vuotuinen yrittäjätulo noin 5 000 euroa suurempi. Suoramyyntitiedot on kerätty Luonnonvarakeskuksen (Luke) maatalouden kannattavuuskirjanpitotiloilta vuodesta 2015 lähtien. Tuloksia voi tarkastella Luken Taloustohtori-sivuston uudesta Maatalouden suoramyynnit -verkkopalvelusta.

Maataloustuotannon heikkenevää kannattavuuskehitystä yritetään kääntää nousuun. Yhtenä mahdollisuutena on tuotteiden suoramyynti asiakkaille, jolloin suurempi osuus tuotteiden hinnasta jää maatalousyrityksiin. Mikäli lisähinta kattaa suoramyynnistä aiheutuvan lisätyön, kannattavuus paranee.

Kuva: Pixabay

Suoramyyntitiloilla parempi kannattavuus

– Kannattavuuskirjanpitotiloista lähes viisi prosenttia harjoitti suoramyyntiä vuonna 2015 ja seitsemän prosenttia vuonna 2017. Kaikkiaan suoramyyntitiloja on noin 50. Tietosuojasyistä tuotantosuunnista voidaan raportoida vain maitotilojen ja muut nautakarjatilat -ryhmän tuloksia. Siten keskeisiä suoramyyntituotteita olivat maitotuotteet ja naudanliha, toteaa uudesta Taloustohtori-palvelusta vastaava erikoistutkija Arto Latukka.

Suoramyyntiä harjoittavilla tiloilla kannattavuus oli pääsääntöisesti hivenen parempi kuin tavanomaisilla tiloilla. Kannattavuuskerroin oli suoramyyntiä harjoittavilla noin 0,1 yksikköä ja yrittäjätulo noin 5 000 euroa suurempi. Erot vaihtelivat vuosittain ja tuotantosuunnittain.

Suoramyyntitiloilla oli parempi vakavaraisuus eli oman pääoman osuus koko pääomasta oli suurempi.

Suoramyyntiä harjoittavilla paremmat taloustaidot

Suoramyyntitiloilla suoramyyntien osuus myyntituotoista vaihteli muutamasta prosentista aina yli 50 prosenttiin asti. Keskimäärin suoramyynnin osuus oli kuitenkin vain muutamia prosentteja, joten parempi kannattavuus ei voi johtua pelkästään suoramyynnistä.

– Suoramyyntiä harjoittavilla yrittäjillä mielenkiinto ehkä kohdistuu muutenkin keskimääräistä enemmän talousasioihin, Latukka arvelee.

Suoramyyntiä harjoittavilla oli saman verran peltoalaa, mutta hieman vähemmän eläinyksiköitä kuin vertailuryhmällä. Suoramyyntiä harjoittavassa muut nautakarjatilat -ryhmässä työmäärä oli suoramyyntitiloilla suurempi, mutta maitotiloilla päinvastoin. Työmäärissä ei ollut selkeää eroa.

Tulokset Maatalouden suoramyynnit -palvelussa

Tulokset ovat nähtävissä Taloustohtori-sivustolla julkistetussa uudessa Maatalouden suoramyynnit -verkkopalvelussa (www.luke.fi/taloustohtori). Tulokset ovat tilakohtaisia keskiarvotuloksia. Jatkossa palvelua kehitetään tarjoamaan tuotekohtaisia keskiarvotuloksia.

Tietopalvelun kehittämiseen on saatu maa- ja metsätalousministeriön tukea.

Katso myös