Uutiset Maatalous

Luke vetää kansainvälistä SuMaNu-hanketta (Sustainable Manure and Nutrient Management for Reduction of Nutrient Loss in the Baltic Sea Region), jossa edistetään kestävää lannan ja ravinteiden käyttöä maataloudessa Itämeren alueella. Päätavoitteena on hyödyntää kierrätettävät ravinteet tehokkaammin ja vähentää maatalouden ravinnekuormitusta Itämereen.

SuMaNu tuo yhteen neljä EU-rahoitteista hanketta, jotka keskittyvät kestävään lannan ja ravinteiden käyttöön maataloudessa eri näkökulmista. ”Projektien välisessä yhteistyössä saavutamme enemmän vaikuttavuutta kuin toimimalla erillään. Analysoimme ja yhdistämme mukana olevien hankkeiden tuloksia, ja tuotamme yhteisiä suosituksia parhaisiin käytäntöihin maatiloilla. Koottu tieto hyödyttää myös päätöksentekijöitä”, kertoo SuMaNun koordinaattori Minna Sarvi Lukelta.

Ravinnehävikin estäminen on taloudellisesti ja ympäristöllisesti kannattavaa sekä viljelijöille että Itämeren alueen yhteiskunnille. Siksi SuMaNussa tuotettu tieto ja suositukset kohdentuvat paitsi käytännön viljelyyn, myös päätöksentekoon ja viranomaisille. Hankkeen suositusten vaikuttavuus varmistetaan toimimalla yhdessä kohderyhmien kanssa: SuMaNu kytkeytyy osaksi EU:n Itämeri-strategiaa sekä Itämeren suojelukomission HELCOMin toimintaa, mikä takaa hankkeen politiikkasuositusten vaikuttavuuden.

Neljä polkua ravinteiden hallintaan

Yksi SuMaNuun osallistuvista hankkeista on niin ikään Luken koordinoima Manure Standards, jossa yhdenmukaistetaan Itämeren maiden tuottamaa lantatietoa. ”SuMaNu toimii erinomaisena jatkeena Manure Standards -hankkeessa tehdylle työlle ja alleviivaa laadukkaan lantatiedon tarvetta lannan hyödyntämisen käytännön toimissa ja ohjaamisessa”, summaa Manure Standardsin koordinaattori Sari Luostarinen Lukelta.

Muut SuMaNussa mukana olevat hankkeet keskittyvät ammoniakkipäästöjen ja siten typpihävikin vähentämiseen lietelannan happokäsittelyllä (Baltic Slurry Acidification -hanke), orgaanisten lannoitevalmisteiden kestävämpään käyttöön maatiloilla (GreenAgri-hanke) sekä mm. erilaisten lantojen ja lantaa sisältävien mädätteiden käyttöturvallisuuteen lannoitekäytössä (BONUS PROMISE -hanke).

SuMaNu sai virallisen lähtölaukauksensa 23.-24.10.2018, kun hankkeen konsortio kerääntyi Helsinkiin suunnittelemaan yhdessä 2,5 vuotta kestävää hanketta.

Kuvassa SuMaNu-hankkeen työntekijöitä

Perustietoa hankkeesta:

Budjetti: n. 998 000 €, josta n. 768 000 € EU-rahoitusta Interreg Baltic Sea Region -rahoitusohjelman kautta.
Luken budjetti: n. 221 000 €
Kesto: 10/2018 – 3/2021