Uutiset Kala

Inarijärvestä saadun kalasaaliin määrä on pysynyt melko vakaana viimeiset kymmenen vuotta. Saaliin määrä on vaihdellut 150 tonnista 180 tonniin/vuosi. Siika on ylivoimaisesti tärkein saalislaji ja vuoden 2016 tilastossa se muodostaa jo yli puolet kokonaissaaliista.

Kotitarvekalastajat saivat kokonaissaaliista 50 ja kaupalliset kalastajat 30 prosenttia.

Saaliin jakautuminen kalalajeittain

 • Siikasaalis kasvoi edellisvuodesta lähes kymmenellä tonnilla.
 • Punalihaisten petokalojen yhteissaalis oli noin 27 tonnia, josta
  • taimenta oli 20 tonnia,
  • nieriää neljä tonnia ja
  • harmaanieriää kaksi tonnia.
 • Muikkusaalis jäi puoleen vuosien 2010–2013 saalistasosta ja oli noin 13 tonnia.
 • Kokonaissaaliista 74 prosenttia saatiin verkoilla.
Inarijärven kala­saa­­liit vuosina 1994-2016.

Inarijärveen on syntynyt 2000-luvulla useita hyviä muikkuvuosiluokkia. Talvinuottaseurannan perusteella muikkuvuosiluokka 2016 jäi kuitenkin heikoksi. Vuosiluokasta 2017 saadaan suuntaa-antava arvio vuoden 2018 alkupuolella.

Loisia melko runsaasti taimenissa

Taimenissa ja nieriöissä on edelleen kohtalaisesti tai runsaasti lokkilapamadon ja/tai sukeltajasorsien lapamadon (Diphyllobothrium-suvun) loisrakkuloita. Harmaanieriöissä loisia oli huomattavasti vähemmän kuin nieriöissä ja taimenissa.

Viime vuonna siikanäytteistä alettiin seurata systemaattisesti toisen heisimatolajin, haukimadon (Trianephorus crassus) esiintymistä. Eniten haukimatoa esiintyy riikasiioissa, ja loispitoisuus kasvaa järven pohjoisimpia kohti.

Istutettujen kalojen osuudet saaliissa

Istutettujen pohjasiikojen osuus saaliista on laskenut 30–40 %:n tasolta 10–15 % tasolle nuorimmissa vuosiluokissa.

 • Istutettujen taimenten osuus on selvästi yli 50 %, nuorissa ikäryhmissä jopa 80 %.
 • Istutettuja nieriöiden osuus saaliista on 20-50 prosenttia.
 • Harmaanieriäsaalis on kokonaan istukkaita.

Tarkemmat saalistiedot löytyvät Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu 2016 –raportista.