Uutiset Maatalous, Tilasto

Kesän 2015 haastavat sääolot ja nostoaikaan sattuneet pakkaset jättivät syksyn perunavarastot normaalia tyhjemmiksi. Ruoka- ja ruokateollisuusperunavarastot ovat pienentyneet lokakuun puolivälin 173 miljoonasta kilosta tammikuu puolivälin 87 miljoonaa kiloon. Edellisen kerran näin vähän perunaa oli varastoissa tammikuussa 2013.

Kuva:Tapio Tuomela
Kuva:Tapio Tuomela

Tammikuun puolivälissä ruokaperunaa oli varastoissa 69 miljoonaa kiloa ja ruoka- ja ruokateollisuusperunaa yhtensä 87 miljoonaa kiloa. Tyhjentyminen on ollut prosentuaalisesti ennätyssuurta. Kuukausittain ruoka- ja ruokaperunavarastot ovat tyhjentyneet 29 miljoonan kilon tahtiin.

Varastot ovat puolittuneet syksystä

– Syksyn varastokyselyn aikana oli vielä osa perunasta nostamatta ja toisaalta varastoon jo nostetun perunan laatu oli epävarma pakkasvaurioiden vuoksi. Varastoinnin aikana on jouduttu käymään perunoita läpi ja poistamaan pakkasen vaurioittamat erät, kertoo aktuaari Anna-Kaisa Jaakkonen Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Varastoperunan riittävyyteen ja hintaan vaikuttaa kotimaisen tuotannon ohella tuonti, vienti ja myös tuottajahinnat.

– Perunan vienti Venäjälle ei ole auennut pariin vuoteen, toisaalta perunasato jäi muuallakin Euroopassa melko pieneksi, Jaakkonen jatkaa.

Loka-marraskuun vienti on parhaimmillaan vuosina 2011 ja 2012 ollut 1,5 miljoonaa kilon luokkaa ja esimerkiksi syksyllä 2011 Venäjän viennin osuus oli peräti 76 prosenttia.

– Viljelijähintaan ei varastotilanne ole vielä vaikuttanut, sillä hintataso on selvästi alle talven 2012/2013, jolloin viimeksi oli samantasoinen varastotilanne, pohtii aktuaari Anna-Kaisa Jaakkonen Luonnonvarakeskuksesta.

Perunan varastotilastossa on mukana vain isot tilat

Syksyn ruokaperunan varastotilastossa keskityttiin entistä suurempiin perunatiloihin, joiden tuotanto ja varastot ovat Suomen ruokaperunan tuotannon ydin. Kyselyssä olivat mukana ne ruoka- ja ruokateollisuusperunaa viljelevät tilat, joiden peruna-ala oli vähintään viisi hehtaaria.

– Tällaisia tiloja oli 503 ja niiden ruoka- ja ruokateollisuusperunan yhteisala oli 10 896 hehtaaria. Tilastossa on mukana puolet näistä tiloista. Vastausprosentti oli erinomainen, 94, Jaakkonen kertoo.