Uutiset Maatalous, Ruoka, Tilasto

Luonnonvarakeskuksen tuoreen tilastokatsauksen mukaan viime vuoden aikana maatiloilta myytiin 2,1 miljardia kiloa viljaa. Kotimaista ruista tuli markkinoille 83 miljoonaa kiloa, mikä on tuplasti enemmän kuin edellisenä vuonna. Elintarviketeollisuus käytti kotimaista ja ulkomaista ruista 91 miljoonaa kiloa, neljä miljoonaa kiloa enemmän kuin edellisvuonna.

Vuonna 2015 noin puolet Suomen pelloilta korjatusta viljasta myytiin maatiloilta viljan välittäjille tai suoraan teollisuuteen. Rukiin ostot lisääntyivät lähes tuplasti ja olivat 83 miljoonaan kiloa.

Määrällisesti eniten maatiloilta markkinoille siirtyi ohraa, lähes 800 miljoonaa kiloa eli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Viidesosa tästä määrästä oli mallasohraa, loput pääasiassa rehuohraa.

Vehnää tuli kauppaan 660 miljoonaa kiloa. Määrä on sama kuin edellisenä vuonna, mutta rehuvehnän osuus kasvoi lähes 420 miljoonaan kiloon ja leipävehnän osuus laski 240 miljoonaan kiloon.

Kauran ostot vähenivät 550 miljoonaan kiloon. Rypsiä ja rapsia tuli markkinoille edellisvuotta lähes puolet enemmän, lähes 60 miljoonaa kiloa.

Viljan-ostot-maatilalla2015_high

Viljan teollinen käyttö lisääntyi

Vuonna 2015 teollisuus käytti kotimaista ja ulkomaista viljaa yhteensä 1,4 miljardia kiloa, mikä on 33 miljoonaa kiloa edellisvuotta enemmän. Elintarviketeollisuus käytti viljamäärästä lähes kolmanneksen ja rehuteollisuus lähes puolet. Loppuosa kului muussa teollisuudessa.

Vehnän, rukiin ja kauran teollinen käyttö lisääntyi viisi prosenttia ja ohran käyttö hieman pieneni. Vehnää käytettiin elintarvikkeiden ja rehujen valmistukseen yhteensä lähes 460 miljoonaa kiloa.

Rukiista suurin osa kuluu elintarviketeollisuudessa. Sen käyttömäärä, 91 miljoonaa kiloa, kasvoi neljällä miljoonalla kilolla edellisvuoteen verrattuna.

Kauran teollinen käyttö on kasvanut vuodesta 2012 alkaen ja vuonna 2015 se oli yhteensä 280 miljoonaa kiloa. Kauran elintarvikekäyttö väheni edellisvuoden 79 miljoonan kilon huippulukemista 75 miljoonaan kiloon.

Eniten teollisuudessa käytettiin ohraa, 550 miljoonaa kiloa, josta vajaa puolet eli 230 miljoonaa kiloa kului rehujen valmistukseen. Ohran elintarvikekäyttö oli vähäistä, 14 miljoonaa kiloa. Ohran muu käyttö, joka sisältää muun muassa mallastuksen, oli 300 miljoonaa kiloa. Kaikki ohran käyttömäärät ovat hieman laskeneet edellisvuodesta.

Vehnää ja ruista varastoissa ennätysmäärät

Vuoden 2015 lopussa teollisuuden ja kaupan varastoissa oli yhteensä 530 miljoonaa kiloa kotimaista ja ulkomaista viljaa. Eniten varastoissa oli vehnää, 180 miljoonaa kiloa. Sen määrä oli 36 miljoonaa kiloa suurempi kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna.

Rukiin määrä on kasvanut edellisvuodesta 30 miljoonalla kilolla ollen nyt 82 miljoonaa kiloa. Ohraa oli varastoissa 150 miljoonaa kiloa eli 11 miljoonaa kiloa edellisvuotta enemmän.

Kauran määrä varastoissa on vähentynyt reiluun 110 miljoonaan kiloon. Muutosta edellisvuoteen oli noin 80 miljoonaa kiloa. Rypsiä ja rapsia oli varastoissa vuoden lopussa lähes 23 miljoonaa kiloa eli 13 miljoonaa kiloa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.

Tarkemmat tiedot ja tilastoon liittyvät taulukot löytyvät Stat.luke.fi-palvelusta.

Tilaston taustaa:
Viljan osto- eli kauppaantulotiedot kerätään neljännesvuosittain Suomen kaikilta yrityksiltä, jotka ostavat viljaa tai rypsiä ja rapsia suoraan maatiloilta. Kotimaisen ja ulkomaisen viljan käyttötiedot kerätään neljännesvuosittain elintarvike- ja rehuteollisuudelta sekä muulta viljaa käyttävältä teollisuudelta. Varastotiedot kerätään puolivuosittain kaikilta yrityksiltä, joilla on viljavarastoja kesä- tai joulukuun lopussa.